Demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 5
 • 2646
 • PDF

Demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om statsskicken demokrati och diktatur samt om mänskliga rättigheter. Vad som kännetecknar en demokrati respektive en diktatur diskuteras här. Dessutom behandlas landet Turkiet i förhållande till statsskick och mänskliga rättigheter. Även Sveriges eventuella brott mot mänskliga rättigheter och TV-serien Diktatorn diskuteras.

Lärarens kommentar

Förstår innebörden av demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter. Berättar om situationen i Turkiet. Använder korrekta termer, t.ex. minoritetsbefolkning, rättssäkerhet m.m. Kopplar mänskliga rättigheter till våra grundlagar. Ger flera exempel från Sverige kopplat till FNs artiklar. Dessutom mycket ambitiös källkritik! Bra jobbat!

Innehåll

1. Vad kännetecknar en demokrati respektive en diktatur?
2. Ge exempel på någon diktatur i världen. Vad beror det på att detta land är en diktatur, tror du? Är landet på väg mot demokrati? Ge exempel.
3. Vilka mänskliga rättigheter kränks i ditt valda land? Vad beror det på?
4. Bryter Sverige mot de mänskliga rättigheterna. Utveckla ditt svar och ge exempel.
5. Vi har tittat på TV-serien Diktatorn där deltagarna lever i en fiktiv diktatur. Ge exempel på vilka rättigheter som tas ifrån deltagarna. Hur reagerar de på detta? Hur tror du att du själv skulle reagera?

Utdrag

Demokrati = folkstyre, det innebär att alla myndiga personer i ett land har rösträtt och väljer vilka som ska representera dem i valda församlingar, som riksdag, landsting och kommun. Det är majoriteten som bestämmer i en demokrati.
Grundläggande i en demokrati är alla människors lika värde och rättigheter, och att alla ska behandlas lika inför lagen. Rösträtten som är en central tankegång i en demokrati ger rätten för medborgare till att uttrycka sin åsikt genom att tillexempel kunna rösta på det parti man vill när det är ett val oavsett... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter | Frågor och svar

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2019-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Saknas utveckling i såväl språk som information. Annars bra.
 • 2015-06-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den hjälpte mig i min egna arbetsuppgift
 • 2020-09-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  kanon!
 • 2016-03-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra o välutvecklat rapport