Demokrati förr och nu | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Samhällskunskap 3
 • B
 • 10
 • 3426
 • PDF

Demokrati förr och nu | Rapport

En rapport om demokratin förr och nu, som redogör för dess utveckling genom tiderna och förekomst idag. Eleven diskuterar demokratin i förhållande till andra ideologier och statsskick, samt den fallande demokratin i EU och USA. Följande frågeställningar diskuteras:

- Vad är demokratin på väg?
- I vems ledband går toppolitikerna och vem/vilka representerar man?
- Hur kommer framtiden att se ut inom EU och USA samt resten av världen om tio år?

Innehåll

Demokrati förr och nu

- Inledning
- Syfte
- Källpresentation
- Metod
- Definition
- Demokratins historia
- Sverige demokrati 100 år
- Demokrati och diktatur
- Verklig demokrati i USA eller EU
-- USA
-- EU
- Slutsats/diskussion
- Sammanfattning
- Källförteckning

Utdrag

Inledning
Denna uppsats handlar om demokratin och dess korta historia i modern tid. Dess uppkomst och dess fördelar gentemot andra ideologier och statsskick. Den tar upp skillnaderna mellan demokrati och diktatur. Den avslutas med tankar och diskussion om demokratin har försvagats inom och av EU-unionen eller om de sponsorer till olika kandidater i presidentvalen i USA påverkar i en viss riktning.

Metod
Jag har använt mig av en kvalitativ metod. Jag har läst olika författare, för att göra tolkningar och för att skapa en förståelse och förklaringar till det historiska skeende eller de olika samhällsfenomen som demokrati och diktatur innebär. Jag har också försökt förklara varför vissa länder har demokrati och andra diktatur. Min frågeställning på slutet försöker belysa problemen med demokrati inom EU och USA... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati förr och nu | Rapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra skrivit.... tack för det.........
 • 2015-03-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Skitbra skrivet!!!!!!!!!!!!
 • 2015-11-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  cd mkd vdcm mfdcm ,nhun