Demokrati och Folkstyre | Kriterier, Fördelar och Nackdelar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • C
 • 2
 • 715
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Demokrati och Folkstyre | Kriterier, Fördelar och Nackdelar

En kortare fördjupningsuppgift, där eleven redogör för vad demokrati och folkstyre innebär. Fokus ligger bland annat på kriterier som behöver uppfyllas för att ett land ska kunna anses demokratiskt, samt fördelar och nackdelar med demokrati. Vidare så diskuteras även diktatur kort, samt dess fördelar och nackdelar. Notera att källor saknas.

Utdrag

"Ordet demokrati betyder ”folkstyre”. Det handlar mycket om att lyssna på andras åsikter, att alla är lika värda och har samma rättigheter, och att alla ska få vara med och bestämma. Inte bara inom skolan eller i hemmet utan också i stora format som EU och FN. För att förhindra att den politiska makten ska bli snedfördelad har de flesta demokratiska länder grundlagar. För att ett land ska kunna säga att dom har demokrati krävs det att dom har uppfyllt alla kriterier för det. Några av kriterierna är:

• Regelbundna politiska val och fri partibildning.
(Det ska va regelbundna val tex vart 4 år, inge fusk får förekomma så det ska finnas observatörer med vid röstningen. Minst 2 partier ska det finnas att rösta på, det ska va fritt att bilda nya partier och alla ska ha samma möjligheter.)

• Allmän och lika röst rätt.
(Alla över 18 år ska ha rätt att rösta oberoende av vilket kön, etnicitet eller hudfärg personen har.)

• Valhemlighet.
(Ingen behöver tala om vad hen röstat på och man ska inte mutas eller hotas för att rösta på ett vist sätt.)"... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati och Folkstyre | Kriterier, Fördelar och Nackdelar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra fick mycket hjälp
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hade kunnat utvecklas en del.