Demokrati i historien | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 7
  • 2638
  • PDF

Demokrati i historien | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som redogör för styrelseskicket demokrati och belyser demokratins utveckling genom historien. Hur demokratin har fungerat i olika samhällen, från antikens Grekland till dagens Sverige och Schweiz, tas upp och diskuteras.

Innehåll

- Drömmen om en heldemokratisk värld
- Källförteckning

Utdrag

Demokrati ses i våra dagar som essentiellt för ett välfungerande land eftersom detta styrelseskick involverar alla människor. Genom demokratin får medborgarna inflytande kring struktur och form vad beträffar levnadsförhållandena, den bidrar till jämlikhet, säkerhet och till att det ska råda rättvisa. I Aten var grundtankarna desamma när de uppkom, på 500-talet f.Kr., men systemet hade vissa brister. Dessa har utvecklats i demokratin, och idag är den det största styrelseskick som förekommer i världen. För demokratin har blivit förändrad under tidens lopp, både på gott och ont. Den har demokratiserats, vad gäller rösträtt för alla. Men det har också förekommit skandaler där länders regeringar har blivit korrupta och där de brutit mot ladets konstitution. Men om vi förbiser detta, hur hade världen kunnat komma att se ut om vi inte hade enat oss, utan låtit det bli anarki? Var hade vi befunnit oss i vår utveckling? På tal om en världsbild utan demokrati så råder det faktiskt i ett antal länder, där de har en annan syn på demokratin. Man undrar varför de inte har samma uppfattning? Vad är det som ligger till grund för deras statsskicks existens? Avslutningsvis ska det noteras att det är viktigt att veta vilka krav man kan ställa på en demokrati, samtidigt som demokratin kan ställa krav på landets invånare. Annars kommer det att leda till ett annat styrelseskick, där makten kan komma att falla på, antingen ett par eller endast en person; det demokratin arbetar emot... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati i historien | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.