Demokrati och mänskliga rättigheter: Sverige och Jordanien | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • C
  • 6
  • 1849
  • PDF

Demokrati och mänskliga rättigheter: Sverige och Jordanien | Jämförelse

En jämförelse av Sverige och Jordanien som tar upp och diskuterar ländernas demokrati, mänskliga rättigheter och massmedia. Hur länderna styrs och hur pass väl de mänskliga rättigheterna följs tas upp och diskuteras.

Innehåll

Sverige vs Jordanien: Demokrati, mänskliga rättigheter och massmedia

- Inledning
- Jordanien Demokrati
- Sverige Demokrati
- Jordanien Mänskliga rättigheter
- Sverige Mänskliga rättigheter
- Jordanien Massmedia
- Sverige Massmedia
- Analys Demokrati
- Analys Mänskliga rättigheter
- Analys Massmedia
- Källor och Källkritik

Utdrag

Inledning
I den här rapporten kommer vi att berätta och jämföra demokrati, mänskliga rättigheter och massmedier mellan Jordanien och Sverige. Vi kommer ta upp om hur länderna styrs och hur vida väl rättigheter följs och hur man ser olika på dem i de olika länderna, något som en självklarhet för oss här i Sverige kanske bara är ett önsketänkande i Jordanien.

Jordanien Demokrati:
Jordanien har en ärftlig monarki där den största makten ligger hos kungafamiljen, de har kontroll med hjälp av en lojal armé och säkerhetstjänst. Enda sedan författningen från 1952 har kungen varit statschef och överbefälhavare. Det är kungen som har den verkställande makten och har därmed rätt att förklara krig, sluta fred, skjuta upp eller utlysa val och upplösa det lagstiftande parlamentet.

Den lagstiftande makten ligger hos parlamentet. Nationalförsamlingen heter majlis al-umma. Hälften av ledamöterna byts ut vart fjärde år. Rösträttsåldern är 18 år. Parlamentets uppgift är att ta ställning av lagförslag från regeringen. Om båda kamrarna accepterar ett förslag så tas det vidare till kungen som får avgöra. Om han säger nej så åker ärendet tillbaka till nationalförsamlingen som får omarbeta förslaget efter kungens krav. Från år... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati och mänskliga rättigheter: Sverige och Jordanien | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.