Demokrati: Makt och frigörelse | Amerika och Afrika | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 7
  • 3268
  • PDF

Demokrati: Makt och frigörelse | Amerika och Afrika | Frågor och svar

Frågor och svar kring demokrati, där frågor om makt, frigörelse, militärkupper och kolonialmakt besvaras. Här diskuteras framförallt demokratiseringsprocesser i Amerika och Afrika.

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Vilka problem uppstod oftast i de före detta kolonierna?

2. Hur behöll USA sitt inflytande i Latinamerika?

3. Varför blev che guvera symbolen för frigörelse från USA?

4. Varför hade demokratin svårt att få fotfäste i latinamerika?

5. Hur berördes sverige direkt av 1973 års militärkupp?

6. Hur har oljetillgångarna påverkat frigörelsen i nordafrika och mellanöstern?

7. Varför var den vita befolkningen i afrika ett problem för frigörelseprocessen?

8. Hur lyckades nelson mandela bli en symbol för demokratisk utveckling?

9. När infördes demokrati i sydafrika?

10. Man kan påstå att gandhi både lyckades och misslyckades förklara varför

11. Varför blev det franska indokina uppdelat i nord och syd?

Utdrag

Frigörelsen på 1800-talet ledde inte till någon demokratisk utveckling, utan makten var belägen hos överklassen som hade goda relationer med USA. Men tack vare Fidel Castro, som ledde den Kubanska revolutionen, så ändrades situationen och USA förstod att de inte kunde fortsätta behålla makten på detta sätt utan att bidra med något. Därför erbjöd den dåvarande presidenten John F Kennedy, ekonomisk bidrag så att fler revolutioner inte skulle... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati: Makt och frigörelse | Amerika och Afrika | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.