Demokrati, Statsskick och Valprocess i Sverige | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • MVG
 • 17
 • 4551
 • PDF

Demokrati, Statsskick och Valprocess i Sverige | Fördjupningsarbete

Ett längre fördjupningsarbete kring demokrati och statsskick, med utgångspunkt i Sverige. Eleven presenterar kriterier för demokrati, redogör för det svenska statsskicket samt beskriver hur ett val går till i Sverige och hur Sverige styrs. Vidare så diskuterar eleven vilka kriterier han anser viktigast för demokratin och även vilka problem som kan uppstå inom en demokrati.

Innehåll

Demokrati och Kriterier
- Rösträtt
- Yttrandefrihet: Allmänt om yttrandefriheten
- Rättsäkerhet
- Föreningsfrihet

Sveriges Grundlagar & Statsskick
- Lite kort om Parlamentarism och dess gällande betydelse
- Sveriges statsskick
- Majoritets regering
- Minoritetsregering
- Ett klassiskt citat ifrån demokratin - Vad har detta citat för betydelse?

Så går ett val i Sverige till
- Om du inte vill eller kan ta dig till vallokalen
- Olika typer av valsedlar
- Partivalsedlar
- Namnvalsedlar
- Blanka valsedlar
- Valförrättare hjälper till
- Spännande valvakor

Så styrs Sverige
- Riksdag och regering
- Länsstyrelse
- Landsting
- Kommuner
- Sammanfattning

Diskussion
- Kriterier som är viktigast för Demokratin
- Demokratiska Problem
- Demokratins alla samlade kriterier

Källkritik
Källor

Utdrag

"Inledning:

• Syfte: Syftet med detta arbete är att fördjupa sig i demokratin & dess tankar samt lära sig mer om Sverige och statsskicket.

1.2: Metod: Först började jag med att skriva all fakta som jag skulle använda till rapporten i en kladd. När kladden var klar så började jag skriva själva rapporten.

1.3: Rapporten har skrivits utifrån många olika källor för att få ett så relevant innehåll som möjligt. Vissa källor är definitivt säkrare än andra, man alla källor anses som trovärdiga.
En av de säkrare & mest äkta källorna jag valde var regeringens hemsida där jag fick ut den mesta informationen till mitt arbete.

Vad är egentligen demokratins grundbetydelse?
Själva namnet Demokrati kommer ifrån de grekiska ”demos” som betyder folk och '' kratein '' som betyder härskare .Med demokrati så menas det alltså att makten tillhör medborgarna.

Demokrati och Kriterier:
Den första demokratiska kriteriern man vill utföra är att skapa en levande demokrati där individernas möjligheter till ett större inflytande stärks och att de mänskliga rättigheterna ska respekteras mer.

- Rösträtt:
Med rösträtt menar man att du som medborgare i ett demokratiskt samhälle har rätt att avge röst i ett allmänt val till riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt folkomröstning; historiskt även rätt att delta i prästval samt kommunalstämmas. Kyrkostämmas och allmän rådstugas överläggningar och beslut."... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati, Statsskick och Valprocess i Sverige | Fördjupningsarbete

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2013-06-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Ett bra och tydligt fördjupningsarbetet som infattar det mesta.
 • 2015-05-27
  Jääääättttteeebraaaaaaa
 • 2016-12-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och informativt
 • 2016-09-01
  tack det var en bra arbete