Demokrati i Sverige | Frågor och svar | Diskussion om statsskick

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • B
 • 6
 • 2337
 • PDF

Demokrati i Sverige | Frågor och svar | Diskussion om statsskick

Frågor och svar som handlar om demokrati i Sverige och hur vårt styre fungerar när det gäller politiska val, regering, riksdag och departement, samt en generell diskussion om statsskick.

Observera att källor saknas.

Innehåll

Samhällskunskap 1B: Demokrati och statsskick

1. Vad är skillnaden på en monarki och en republik?
2. Vad heter Sveriges statschef?
3. Vad heter Sveriges parlament?
4. Hur många röster i procent måste ett parti få för att komma in i Sveriges parlament?
5. Vilka är regeringens viktigaste uppgifter?
6. Vad kallas en person som sitter i regeringen?
7. Ge exempel på tre olika ministerposter och vilken person som idag är minister över området.
8. Vad är ett departement?
9. Vilka är riksdagens viktigaste uppgifter?
10. Vad menas med begreppet parlamentarism?
11. Vad är en a) minoritetsregering b) majoritetsregering c) koalitions regering?
12. Vilka är Sveriges fyra grundlagar?
13. När du röstar kommer du få tre valsedlar med olika färger. Förklara skillnaden mellan dessa
14. Vilka partier sitter i Sveriges Riksdag år 2015?
15. Förklara hur ett beslut i Riksdagen går till.
16. Vad är ett utskott?
17. Vem leder arbetet i Riksdagen?
18. Ge exempel på frågor som kommunerna ansvarar för?
19. Ge exempel på frågor som landstinget ansvarar för?
20. Vad menas med att Sverige har ett proportionellt valsystem?

1. Förklara hur man kan argumentera för och mot monarkin. Avsluta med att avslöja vad du tycker!
2. Ge exempel på och diskutera varför yttrandefriheten kan vara en komplicerad grundlag?
3. Välj valfritt land (ej Sverige) och förklara hur statsskickets är uppbyggt. Utveckla gärna med att diskutera skillnader/likheter med Sverige.
4. Förklara skillnaden mellan minoritetsregering, majoritetsregering och koalitionsregering. Vad har Sverige idag?

Utdrag

15. Förklara hur ett beslut i Riksdagen går till.
Ett beslut i riksdagen delas upp i olika bitar. Så här tas ett beslut: Ledamöterna tar initiativ till politiska förändringar. Det är endast ledamöterna som kan lämna ett förslag till riksdagen, vi människor kan endast försöka påverka dem. Ett förslag från riksdagens ledamöter kallas motion medan ett förslag från regeringen kallas proposition. Alla förslag måste anmälas till i riksdagens sammanträdesrum. Talmanen leder samanträdandet, för att... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati i Sverige | Frågor och svar | Diskussion om statsskick

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-16
  Det är bra diskussion, men det hjälpte inte så mycket
 • 2016-09-21
  tack för detta var mycket hjälpsam
 • 2016-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra svar på frågorna