Demokrati i Sverige och välfärdsmodeller | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 1b
  • MVG
  • 4
  • 1652
  • PDF

Demokrati i Sverige och välfärdsmodeller | Sammanfattning

En sammanfattning om demokrati i Sverige och hur den fungerar, samt om välfärdsmodeller och andra demokratiska modeller. Här förklaras flera olika välfärds- och ekonomiska modeller och deras fördelar och nackdelar redogörs för kort.

Innehåll

- Demokratiska modeller
- Välfärdsmodeller
- Ekonomiska modeller
- Källor

Utdrag

I Sverige så har vi en kombination av alla dessa tre välfärdsmodeller, när en till exempel en familj har flera barn så får familjen hjälp i form av barnbidrag tills barnen är upp till 15 år.
Detta kännetecknar behovsprövningsmodellen där familjen är i behov av bidrag för att kunna försörja barnen. När barnen sedan har fyllt 15 år och börjar gymnasiet som är en frivillig
utbildning så måste eleven ha en 20 % närvaro för att kunna ha rätt till studiemedel och detta är... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati i Sverige och välfärdsmodeller | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.