Demokrati vs. diktatur | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 11
 • PDF

Demokrati vs. diktatur | Sammanfattning

En enklare sammanfattning som i punktform listar vad som kännetecknar en demokrati respektive en diktatur. Kan fungera bra som en överblick över styrelseskicken.
Eleven läser kursen Historia 1b och går i årskurs 2 på det naturvetenskapliga programmet.

Innehåll

- Demokrati & diktatur
- Källor

Utdrag

Demokrati: Diktatur:

1. Maktfördelning 1. Maktkoncentration (all makt hos en person, ett parti eller en grupp).

2. Majoritetsprincipen 2. Majoritetsprincipen (gäller även i diktaturer, men det finns bara en tillåten åsikt)

3. Fria val: regelbundna, 3. Ofria val med bara ett parti och rösttvång.
allmän och lika rösträtt samt
hemlig röstning.

4. Fri partibildning 4. Ingen frihet att bilda nya partier.

5. Parlamentarism 5. Parlamentarism – men bara ett parti och därför bildar detta parti alltid regering.
(vissa demokratier har
presidentstyre)

6. Åsiktsfrihet 6. Åsiktsfrihet saknas.

7. Yttrandefrihet 7. Yttrandefrihet saknas (ledarna får inte kritiseras)... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati vs. diktatur | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-02
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Dccecexedwdxwxsxsxsdssxsxssxasx
 • 2015-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  ......................