Demokratins framväxt under antiken | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Historia 1b
 • B
 • 4
 • 1674
 • PDF

Fördjupningsarbete: Demokratins framväxt under antiken | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven undersöker begreppet "demokrati" och redogör för dess framväxt och utveckling i det antika Grekland. Fokus ligger bland annat på begreppen direktdemokrati, representativ demokrati, demokratisk mångfald, den Atenska demokratin, folkförsamlingen och folkstyre. Vidare så kopplas även den antika demokratin till dagens demokrati i Sverige.

Innehåll

Demokratins framväxt under antiken

- Vad är demokrati?
- Bakgrund
- Analys

Utdrag

Alla manliga medborgare över 20 år kom att få rösträtt i folkförsamlingen, men de självaste förslagen lades mestadels fram av rådet, (bestående av 50 personer från varje region) så på så sätt röstade man sällan fram egna förslag. Folkdomstolen kom att ha 6000 ledamöter, vilka hade möjligheten att anklaga de styrande ämbetsmännen (de militära befälhavarna) för maktmissbruk som en del av den... Köp tillgång för att läsa mer

Demokratins framväxt under antiken | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-25
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Lolooolloololloollololololololollllllllllool