Demokratiseringen i Europa | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • B
 • 3
 • 1205
 • PDF

Demokratiseringen i Europa | Utredande text

En utredande text med fokus på demokratiseringen och nationalismen runt om i Europa vid sekelskiftet. Eleven jämför bl.a. Sverige och Finlands demokratisering med övriga Europa och analyserar varför det fanns ett motstånd mot demokratisering i vissa länder.

Utdrag

När första världskriget nådde sitt slutskede gjorde demokratin stora genomslag i Europa då folket fått offra och betala på många sätt för kriget, nu ställde de krav för rättigheter och allmän samt lika rösträtt. Finland kom under ryskt styre efter Sveriges nederlag mot Ryssland 1808-09. Det finns många likheter såväl som olikheter i demokratiseringen av Finland. I Sverige infördes tvåkammarriksdagen och i Finland infördes 1863 fyrakammariksdagen. Gemensamt vid detta läge för länderna var att majoriteten av befolkningen fortfarande stod utanför rösträtten jordägare var tillsammans med de förmögna starkt favoriserade. De var inte förrän 1869 som man reglerade skolsystemet där de grundades av statliga myndigheter istället för offentliga undervisningen i kyrkan.
I Sverige var högerns fokus försvarsmakten och liberalerna samt socialdemokraterna förespråkade allmän och lika rösträtt. I Finland hade nationalismen fått ett starkare fäste med språkfrågan till grund för partibildningen. Sverige och det svenska språket hade länge dominerat men med nationalismens spridning ville finländarna stärka finländsk kultur utveckla finska till ett erkänt språk. Men detta hindrade inte en fortsatt demokratisering av landet. Det finskspråkiga partiet var konservativt medan de fanns liberala partier som förespråkade liberala samhällsreformer. Detta ledde till en upplösning av de konservativa som organiserade om sig till ett parti med krav på liberala samhällsreformer- ungfinska partiet. 1906 ändrades valsystemet, man avskaffade fyraståndsriksdagen och införde enkammarriksdag och reformen innebar allmän och lika... Köp tillgång för att läsa mer

Demokratiseringen i Europa | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ja, det var bra och den hjälpte mig på bättra sätt