Demokratiseringen i Sverige & Den ryska revolutionen | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Historia 1a1
 • B
 • 5
 • 2506
 • PDF

Frågor och svar: Demokratiseringen i Sverige & Den ryska revolutionen | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om demokratiseringsprocessen i Sverige och om den ryska revolutionen. Eleven lyfter bland annat fram rösträttens utveckling i Sverige och diskuterar även vilka händelser i Europa som föranledde den ryska revolutionen.

Lärarens kommentar

Mycket bra reflektioner och tankar.

Elevens kommentar

Kunde skrivit längre motivering till val av källor.

Innehåll

a) Beskriv Sveriges utveckling till demokrati och viktiga reformer som leder till allmän och lika rösträtt.
b) Jämför utvecklingen med andra länder i Europa och analysera varför det fanns motstånd mot en demokratisering.
- Källor

Utdrag

Liberaler fick bilda regering då Ryssland fortfarande stod i krig mot Tyskland. Men kriget gick dåligt och bolsjevikerna såg sin chans att gripa taget om makten. De upplöste den befintliga regeringen och anordnade nyval som är det första demokratiska valet i Ryssland. Även om partiet hade starkt stöd räckte det inte för att vinna valet, detta ignorerades och ansågs att folket inte visste landets bästa. Partiets ledare Lenin tog kontroll över... Köp tillgång för att läsa mer

Demokratiseringen i Sverige & Den ryska revolutionen | Instuderingsfrågor

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-19
  Jättebra arbete! På del B så fick jag stor hjälp till att förstå lite bättre, och jag fick inspiration till en bättre text. Tack så jättemycket! Som sagt, jättebra gjort!
 • 2015-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra mycket fakta som kan användas! Det borde funnits fler källor som man kan jämföra informationen med
 • 2017-02-12
  Skriven av Studerande på Termin 11
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-11-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ju, jag är väldigt nöjd.