Det demokratiska läget i Nordkorea | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 6
 • 1836
 • PDF

Det demokratiska läget i Nordkorea | Rapport

En rapport som beskriver det demokratiska läget i Nordkorea. Bland annat tas frågor som yttrandefrihet, allmän rösträtt och fria val samt de mänskliga rättigheterna upp.

Innehåll

- Inledning
- Resultat
- Analys
- Källförteckning

Utdrag

Det sägs att redan den gamla grekiska staten Aten hade en fullt fungerande demokrati. Det visade säg några år efter att denna demokrati endast innefattade myndiga män vars släktträd skulle bestå utav atenare minst två generationer bakåt i tiden. Idag har demokratin, som tur är, utvecklats och innefattar oftast hela den myndiga befolkningen. Som i Sverige och den större delen av västvärlden. Som i så många andra frågor så finns det undantag, vissa värre än andra, som i det här fallet gör att människor straffas för oliktänkande, lever utanför de mänskliga rättigheterna med mera. Därför är frågan om demokrati i hela världen en av de viktigaste.

I denna rapport kommer jag att sammanfatta det demokratiska läget i Nordkorea. Sammanfattat: hur de mänskliga rättigheterna följs och hur involverade folket är i rikets styre.

Nordkorea kallas, med all rätt, världens mest stängda land. Det hela började efter andra världskriget då det invanderande Japan slogs ned av sovjetiska och amerikanska trupper. Korea delades då upp, som Tyskland, i två delar, här blev det i nord och syd. Delad vid den nu mer legendariska 38:e breddgraden. Den första ledaren för detta nya land var den starkt kommunistiska Kim Il Sung. Han sågs som hjälte utav folket eftersom han tidigare varit ledare över den gerillarörelse som motarbetat de japanska trupperna. Med detta stöd i ryggen påbörjade den unge ledaren sitt jobb med att få till en totalt statsstyrd planekonomi. Målet nåddes fort medtanke på att landet innan varit förstört av krig. Den goda ekonomin gjorde att folket älskade honom och hjältestatusen gjorde att de som var emot hans styre och då även tystades sågs som landsförrädare. Efter det ha det bara fortsatt med samma styre. När sovjet upplöstes och fler kommunistiska stater följde efter bestämde Kim Il Sung att helt stänga landet. Det medförde att den innan så goda exporten upphörde och landet försattes i extrem ekonomisk kris och ett socialt bakslag som aldrig tidigare skådats. Efter Kim Il Sung efterträdde hans... Köp tillgång för att läsa mer

Det demokratiska läget i Nordkorea | Rapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Ger en inblick i hur Nordkorea ser ut och inspirerar, bra!
 • 2016-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  brabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb