Den arabiska våren | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 2006
  • PDF

Den arabiska våren | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om den arabiska våren där eleven svarar på följande frågeställningar:
- Vad är det som har ändrats efter den arabiska våren och har det varit en riktig vår?
- Hur påverkades andra länder av den arabiska våren?
- Vilka tjänade på den arabiska våren?

Eleven har också en källdiskussion till sist.

Utdrag

Arabiska våren är en serie av revolutioner som startade år 2010 i Tunisien, där en man brände sig i protest mot den styrande makten och de dåliga levnadsvillkor och efter detta exploderades många demonstrationer som berodde på den dåliga vardagliga situationen och fattigdomen som tunisierna led av. efteråt spred sig till andra arabiska länder framför allt, Yemen, Egypten, Syrien och Libyen. Arabiska våren startade för att ändra styrelsesättet och på grund av de förtryckta mänskliga rättigheterna i de länderna som styrs av diktator. Det verkade som att människorna i dessa länder behövde inte mer än en gnista för att explodera mot de olika regimerna och sätta fart på många revolutioner som några av dem utvecklades senare till innebördskrig som i Syrien och andra lyckades med att falla ner den styrande makten som i Tunisien. Målet för dessa revolutioner var att andra statsskicket och det handlade om demokratiska mänskliga rättigheter och bättre levnadsvillkor.
I stort sätt så hade den arabiska våren påverkat andra länder i närliggande områden och länderna i Europa och USA. Vissa länder tjänade på det och andra länder påverkades negativt.

Våra frågor är:
- Vad är det som har ändrats efter den arabiska våren och har det varit en riktig vår?
- Hur påverkades andra länder av arabiska våren?
- Vilka tjänade på arabiska våren?

Det finns många faktorer och många tolkningar till vad som händer i Syrien och varför kriget inte tog slut efter 6 år och än så länge. Den viktigaste är att presidenten Bashar Al-Assad och hans familj styr armén vilket gör honom starkare och inte som Egyptens presidenten Muhammad Mursi som utsattes för en militärkupp ledd av Abdel Fattah El-Sisi som sedan tog makten och blev president år 2014.

Dessutom så fanns det i Syrien sekretpoliser som jagade och fångade dem som verkade ha fientliga verksamheter mot regimen. De här politiska fångar hamnade på olagliga och hemliga fängelser och sällan fick gå ut igen. De här fängelser skärmade människor och gjorde det otänkbart att klaga eller gå med i... Köp tillgång för att läsa mer

Den arabiska våren | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.