Den biologiska mångfalden | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Svenska som andraspråk 2
 • C
 • 3
 • 1059
 • PDF

Den biologiska mångfalden | Frågor och svar

Frågor och svar om olika biologiska områden.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Fråga 1
Den biologiska mångfalden är hotad. När en växt- eller djurart försvinner, kan det få vidsträckta konsekvenser. Försök hitta ett bra exempel som visar vad som kan ske

Fråga 2
Fundera ut så många skillnader som möjligt mellan mitos och meios. Börja med den väsentligaste skillnaden.

Fråga 3
Beskriv en metod som man använder för att skapa en transgen växt.

Fråga 4
Ozon kan vara både nyttigt och skadligt.” Förklara detta påstående?

Fråga 5
Beskriv proteinsyntesen i våra celler.

Fråga 6
Försurningen är ett av vår tids stora miljöproblem. Redogör för orsaker till problemet, samt vilka konsekvenserna blir för mark, skog och sjöar

Utdrag

Fråga 1

Den biologiska mångfalden är hotad. När en växt- eller djurart försvinner, kan det få vidsträckta konsekvenser. Försök hitta ett bra exempel som visar vad som kan ske.

Biologisk mångfald är variation i naturen. Alla antalet arter utan även den området på former som finns inom en art av de skilda livsmiljöer som alla organismerna behöver det. När i naturens livsmiljön förändras för den art då försvinner den art från det området, så allt som den art vill för att leva där ska på någon sätt förändras eller försvinna därifrån då art kommer också försvinna från det området. Alla saker som påverkar på ozonskikt även det påverkar på livsmiljön också på jorden för många arter. Vad tror ni att varför man ska bevara biologisk mångfalden ? . Man ska bevara biologisk mångfalden på grund av många arter lever i naturen om naturen ska förändras eller bli ändras då många arter försvinner från naturen då alla arter som kan inte klara sig med den förändring då de kommer också försvinner från naturen. Till exempel om vill ta bort för många tre från skogen då .... Köp tillgång för att läsa mer

Den biologiska mångfalden | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2018-02-04
  Förstod inte eftersom den var så dåligt skriven. Mycket var kopierat med enstaka ord ändrade. Rekommenderar verkligen inte! Hjälpte mig ingenting. Helt katastrofal!
 • 2017-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Katastrof dåligt skriven