Den koptiska origamifågeln: Naturligt urval | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • B
  • 3
  • 544
  • PDF

Den koptiska origamifågeln: Naturligt urval | Labbrapport

En labbrapport där eleverna undersöker naturligt urval och evolutionen med hjälp av origamifåglar.

Innehåll

Syfte
Teori
Resultat
Slutsats & diskussion

Utdrag

Syfte: I laborationen som skulle genomföras var syftet att skapa flera generationer Koptiska origamifåglar och se följden av olika genetiska uppsättningar. Genom det här experimentet skulle vi konstruera nya egenskaper utifrån den “ursprungliga skapelsen” och sedan se om mutationerna som åstadkom var gynnsamma eller ogynnsamma. I laborationen skulle begreppet naturligt urval klarläggas.

Teori: Det som gör att evolutionen ständigt går framåt och att alla de olika arterna som lever på jorden utvecklar nya egenskaper beror delvis på det naturliga urvalet. Förklaringen är att arter anpassas till den miljö de lever i. Detta betyder att i naturen är det en kamp för tillvaron och det avgör vilka som får föröka sig. Varje individ är olik en annan... Köp tillgång för att läsa mer

Den koptiska origamifågeln: Naturligt urval | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.