Den Kubanska Revolutionen | Historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 8
  • Historia
  • C
  • 4
  • 1076
  • PDF

Fördjupningsarbete: Den Kubanska Revolutionen | Historia

En fördjupningsuppgift i Historia om den kubanska revolutionen. Eleven beskriver bland annat revolutionens bakgrund, utveckling och frontfigurer. Vidare så diskuteras även revolutionens politiska betydelse, konsekvenser och fortsatta närvaro i dagens Kuba. Även jämförelser till andra revolutioner och krig görs.

Lärarens kommentar

Välutvecklad.

Innehåll

Den Kubanska revolutionen
- Bakgrundsfakta
- Källförteckning

Utdrag

"Bakgrundsfakta:
Kuba är en ö i den Mexikanska golfen som har ett krigshärjat förflutet. 1902 blev landet en republik. Det är nu femtio år sedan revolutionen segrade och den avskyvärda diktatorn Fulgencio Batista som inte kunde sköta sin post, var tvungen att fly till USA, medans de viktiga männen som styrde revolutionen, Rául Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos och Fidel Castro ledde trupper in i Kubas städer. Sedan dess har Kuba tampats för sin frihet, men framförallt socialismen.

På femtiotalet var Kuba ett väldigt fattigt land som var beroende av USA. 1952 slog sig Batistas parti militärt till makten.

Denna hänsynslösa diktator gjorde flera överenskommelser med USA, t.ex. att Kubas marknad skulle stå öppen för de amerikanska företagen så länge de köpte upp Kubas socker till högre pris än vad det såldes på den internationella marknaden."... Köp tillgång för att läsa mer

Den Kubanska Revolutionen | Historia

[0]
Inga användarrecensioner än.