Den skandinaviska språkförståelsen | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 1
  • 646
  • PDF

PM (Promemoria): Den skandinaviska språkförståelsen | PM

Ett kort PM (Promemoria) om den skandinaviska språkförståelsen.

Utdrag

Den skandinaviska grannspråksförståelsen
Svenska språket har utvecklats från en tid då människor i norden talade samma språk, urnordiska. I takt med en ökad nationalisering och en ökad standardisering av skriftspråket och utökade möjligheter att producera text, har språken utvecklats åt olika håll. Samtidigt har språken bevarat så många gemensamma drag, i såväl tal som skrift, att människor i Danmark, Norge och Sverige kan förstå varandra på sina modersmål utan att behöva byta till t.ex. engelska. Men varför förstår inte svenskar danska och norska lika bra som norrmän förstår svenska och danska?
Anna Sandelin skriver i sin text ”Skandinaviska för nybörjare” (2013-03-25) att vi som bor här i Skandinavien oftast förstår varandras olika språk. Svenska, norska och danska har ett gemensamt ursprung och är ganska lika varandra, vissa språkvetare säger att det är samma språk fast att vi ... Köp tillgång för att läsa mer

Den skandinaviska språkförståelsen | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Den skandinaviska språkförståelsen | PM.