Densitet och Resistivitet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Fysik A
  • VG
  • 4
  • 597
  • PDF

Densitet och Resistivitet | Labbrapport

Två korta och enklare labbrapporter i Fysik A. Den första har för avsikt att undersöka densitet (molekylär täthet) hos cylindrar. Den andra undersöker resistivitet hos metalltråd för att kunna bestämma vilket ämnet som är ekvivalent med denna resistivitet.

Elevens kommentar

Lägg till jämförelse med tabell.

Innehåll

DEL 1: Cylindrarnas densitet/molekylära täthet
- Sammanfattning
- Syfte
- Teori
- Material
- Genomförande
- Data
- Analys
- Slutsats

DEL 2: Mäta resistiviteten på en metalltråd
- Syfte
- Genomförande
- Material
- Data/Analys
- Slutsats

Utdrag

"DEL 1: Cylindrarnas densitet/molekylära täthet

Material:
Två stycken cylindrar av metall, en mät våg, en dynamometer och en linjal.

Genomförande:
Man vägde först massan på cylindrarna och räknade sedan ut volymen på de genom att man mätte höjden samt diametern. Därefter så kunde man beräkna cylindrarnas densitet med hjälp av p = m/v formeln

DEL 2: Mäta resistiviteten på en metalltråd

Material:
Spänningsaggregat, två stycken klämsladdar, en ståltråd av metall, papper, penna, linjal samt en miniräknare.

Genomförande:
Man mätte metalltråden till 149,5 cm och kopplade två stycken klämsladdar till trådens två änden, och sedan så kopplades sladdarna in i spänningsaggregatet och därmed så fick man fram strömmen och spänningen. Resistansen beräknades med hjälp av ohms lag formelenhet, resistiviten beräknades med hjälp av R = p * A/ l"... Köp tillgång för att läsa mer

Densitet och Resistivitet | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.