Densitet och tryck: Arkimedes princip | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • A
  • 8
  • 1471
  • PDF

Densitet och tryck: Arkimedes princip | Labbrapport

En mycket utförlig labbrapport som undersöker Arkimedes princip genom att mäta densitet och tryck/kraft. Detta undersöks genom att en järnbit och en träbit sänks ned i vatten, och härifrån mäts och beräknas krafter, volym och densitet. Rapporten innehåller också ett utförligt teoriavsnitt.

Lärarens kommentar

Mycket bra jobbat väldigt fin labbrapport.

Innehåll

Sammandrag
1.Inledning
1.1 Teori
1.2 Teori
2. Syfte
2.1 Matriel
2.2 Formel
3. Metod
3.1 Resultat & beräkningar
4. Beräkningar
5. Beräkningar
6. Diskussion
6.1 Felkällor
7. Slutsats
7.1 Referenser

Utdrag

Materiel:
Rätblock, vattenkärl, linjal, våg, en träbit och en järn bit.
Formler som användes under laborationens gång:
Tyngdkraft: Fg =mg
Lyftkraft: FL=Vρg
Vattnets densitet 1000kg/m3 = 1,0 g/cm3
Densitet: ρ =m/v

Metod:
Vattenkärlet och rätblocken fylldes med vatten. Vattenkärlet sattes på vågen med påfylld vatten och vågen nollställdes. Sedan sattes järnbiten ner i vattenkärlet tills den täcktes av vattnet, men nådde inte botten. Den undanträngde vattnet lästes av. Efter det fylldes rätblocken med tre kilogram vatten och träbiten sattes i vattnet. Vi lät den flyta på vattnet och den delen som är ovanför vattnet mättes med linjal. Sedan vägdes träbiten på vågen... Köp tillgång för att läsa mer

Densitet och tryck: Arkimedes princip | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.