Densitet: Vatten, saltlösning, Coca Cola | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 1103
 • PDF

Densitet: Vatten, saltlösning, Coca Cola | Labbrapport

En labbrapport som undersöker densitet i vatten, saltlösning och Coca Cola. Tre experiment genomförs i rapporten:

- Jämförelse av densitet hos vanlig Coca Cola och light-versionen
- Jämförelse av densitet hos vatten och etanol, samt en blandning av de två
- Jämförelse av densitet hos vatten och saltlösning

Innehåll

Densitet - Laborationsrapport

- Inledning
- Metod
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Material:

Kemikalier
➢ Avjoniserat vatten
➢ Vanligt kranvatten
➢ Etanol
➢ Natriumklorid

Utrustning
Del A
➢ En burk Coca-Cola (33cl)
➢ En burk Coca-Cola Light (33cl)
➢ Ett stort plastkärl
➢ Vanligt kranvatten
➢ Natriumklorid

Del B
➢ Ett 25cm3 mätglas
➢ Ett 100cm3 mätglas
➢ Avjoniserat vatten
➢ Etanol

Del C
➢ Ett mätglas
➢ Ett 100cm3 mätglas
➢ Natriumklorid
➢ Vanligt kranvatten

Utförande:

Del A
Ett stort plastkärl fylldes med vanligt kranvatten. En Coca-Cola burk och en Coca-Cola Light burk lades i det vattenfyllda plastkärlet. Noteringar gjordes på de båda Coca-Cola burkarnas flytningsförmåga. 40-60 g natriumklorid tillsattes i plastkärlet där Coca-Cola burkarna befann sig. Noteringar gjorde på Coca-Cola burkarnas flytningsförmåga i en natriumkloridlösning.

Del B
Ett 25cm3 mätglas vägdes och mätglasets vikt noterades. 25cm3 avjoniserat vatten tillsattes i mätglaset. Det vattenfyllda mätglaset vägdes och vattnets massa beräknades. Ett 100cm3 mätglas vägdes och vikten noterades. Innehållet i 25cm3 mätglaset hälldes i 100cm3 mätglaset. 25cm3 mätglaset fylldes med 25cm3 etanol och den sammanlagda vikten noterades. Etanolens massa beräknades. Etanolen i 25cm3 tillsattes i det vattenfyllda 100cm3 mätglaset. Innehållet i 100cm3 rördes om och volymens massa noterades. Etanolens densitet, vattnets densitet samt etanol-vattenblandningens densitet beräknades.

Del C
Ett torrt mätglas vägdes och massa noterades. 5cm3 natriumklorid tillsattes i mätglaset och vägdes. Beräkningar på natriumkloridens massa gjordes. 50cm3 vatten tillsattes i 100cm3 mätglaset som användes i del B. Det vattenfyllda mätglasets massa noterades. Saltet och vattnet blandades i en bägare. Lösningen hälldes sedan tillbaka i 100cm3 mätglaset. Lösningens densitet och massa beräknades... Köp tillgång för att läsa mer

Densitet: Vatten, saltlösning, Coca Cola | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var helt okey, bra fakta och bra skrivet