Densitetsbestämning | Okänd metall | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • A
 • 5
 • 844
 • PDF

Densitetsbestämning | Okänd metall | Labbrapport

En enklare labbrapport, vars syfte är att studera vikten och mäta ett flertal metallstavar av okänt ämne för att sedan lista ut vilket ämne metallstavarna består av. Detta görs med hjälp av densitetsbestämning (en bestämning av ämnets täthet).

Innehåll

- Sammanfattning
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Feluppskattning och beräkning på en stav
- Diskussion
- Felkällor
- Källor

Utdrag

"Materiel:
• Metallstavar (8 stycken)
• Våg (vars känslighet ligger på 0,1 gram)
• Skjutmått

Utförande:
En cylinderformad metallstav placerades på vågen, se figur 1, och den angivna massan som visades antecknades. Höjdes och diametern på metallstaven mättes sedan med skjutmåttet, se figur 2 samt 3, och även dessa siffror skrevs upp.

Med hjälp av ett flertal angivna formler beräknades först ämnets volym och sedan dess densitet. Denna procedur utfördes sedan på åtta cylinderstavar av samma ämne, dock med olika höjd och massa. Alla de olika mätningarna och beräkningarna fördes in i tabeller och vid varje vägning, mätning och uträkning avrundades värdet alltid till tre gällande siffror."... Köp tillgång för att läsa mer

Densitetsbestämning | Okänd metall | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt nyanserade och utvecklade resonemang