Depression hos unga | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 29
 • 812
 • PDF

Gymnasiearbetet: Depression hos unga | Gymnasiearbete

Ett längre gymnasiearbete, vars syfte är att undersöka hur vanligt depression hos unga är idag och hur stor erfarenhet skolans elevhälsa/skolsköterska har av att hantera det. Eleven utgår bland annat från följande frågeställningar:

● Hur vanligt är det med depression hos unga?
● Vad utmärker en depression, och vilka är de vanligaste symtomen?
● Vad finns det för olika förklaringar till depression och dess orsaker?
● Hur behandlar man depression bland unga?

Tips! Vill du veta mer om psykisk ohälsa? Kolla in Studienets sammanfattning om ämnet här: Psykisk ohälsa

Innehåll

- Abstract
1. Inledning 4
1.1 Syfte 6
1.2 Frågeställningar 6
1.3 Metod 6
2. Litteraturgenomgång 7
2.1 Symptom och utbredning 7
2.2 Psykodynamiska perspektivet 10
2.3 Behavioristiska perspektivet 11
2.4 Biologiska perspektivet 12
2.5 Kognitiva perspektivet 15
2.6 Humanistiska perspektivet 17
3. Resultatredovisning och analys 19
3.1 Depression bland unga 19
3.2 Perspektiv på depression 19
3.3 Behandling av depression 20
4. Slutsats 25
- Källförteckning 28

Utdrag

1. Inledning
Vi befinner oss idag i ett samhälle där vi individer ständigt sätts på prov och måste visa att vi kan prestera. Vi lever i en slags livscirkel där man måste avklara sina livssituationer steg för steg, från dagis fram till arbetslivet. Ungdomstiden är en intressant tid i livet som innefattar flera olika livssituationer som ska hanteras. Det är därför inte helt ovanligt att ungdomar känner sig nere och blir drabbade psykiskt av den press som sätts på dem. Sedan 1980-talet har det blivit dubbelt så vanligt att det rapporteras att ungdomar har symtom som hänger ihop med psykisk ohälsa. Ungdomar som ständigt känner sig trötta, har sömnsvårigheter, känner oro, ängslan och ångest är betydligt fler idag. Under 1990-talet försämrades den psykiska hälsan snabbt. Sedan dess har utvecklingen stannat av, men det har inte blivit bättre heller.

Rädslan av att inte klara sig i vårt samhälle bidrar till att ungdomar känner sig stressade och i en undersökning av 700 elever i åk. 9 samt 2 och 3 på gymnasiet visar det att den största orsaken till stress är skolarbeten och att man inte får något arbete. Ungdomar som inte klarar av sin tid på gymnasiet har det relativt svårare att hitta ett arbete än ungdomar som faktiskt har klarat av det. En arbetsgivare hade antagligen inte prioriterat en ungdom som inte klarat av sin gymnasietid när det finns andra potentiella ungdomar ute på marknaden som har gått igenom sin gymnasietid.

Men enligt SOU så är det inte mer vanligt att ungdomars psykiska hälsa blir drabbade än vuxna. Under den senare halvan av 1900-talet har det dock blivit mer vanligt inom västvärlden att ungar känner av en... Köp tillgång för att läsa mer

Depression hos unga | Gymnasiearbete

[25]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var så bra men inte det jag söker utan kanske för de som läser annat program än natur kanske annas den är väl skrivit
 • 2021-04-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  språket är inte formellt och uppfyller inte de kriterier som idag krävs för ett godkänt gymnasiearbete!
 • 2018-04-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressant
 • 2017-04-28
  Ett bra gymnasiearbete med mycket inspiration och bra fakta

Material relaterade till Depression hos unga | Gymnasiearbete.