Det goda samhället | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • A
  • 3
  • 1496
  • PDF

Det goda samhället | Diskuterande text

En diskuterande text där eleven frågar sig hur det ideala samhället egentligen ser ut?

Utdrag

Det goda samhället?
Hur skulle egentligen det ideala samhället se ut? Detta är en fråga som många filosofer ställt sig. John Locke var en av dem som antydde att i det ideala samhället skulle människan leva i frihet. Klarar människan verkligen av detta eller vore det bättre med ett samhälle då all makt tillhörde en speciell person? Platon ansåg precis detta, men även hans teori har brister. Ska människans frihet begränsas eller släppas fri? Är demokrati verkligen viktigt för ett gott samhälle?

Individen behöver frihet för att må bra, man måste känna att de jag gör är av fri vilja och att ingen annan påverkar eller tvingar mitt handlande. Trots detta är det ytterst viktigt att människor inte får total frihet då man lätt kan göra andra och sig själv illa. Människan styrs av komplicerade känslor och därför kan det vara svårt att säga hur det ideala samhället ska se ut.
Demokrati var för några år sedan ett självklart val, med tiden har detta förändrats och det är inte längre lika självklart för vissa som för andra.
I en undersökning gjord av World Values Survey år 2011 i sverige svarar 23% av alla 18-29 åringar att det inte spelar så stor roll för dem om de lever i en demokrati eller inte. Hela 26% tyckte att de vore bättre om landet styrdes av “en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen eller val”. Dock tyckte 97% av de äldre i sverige som redan upplevt diktatur att det är viktigt att vi lever i ett demokratiskt land. De som upplevt diktaturen under 1800- och... Köp tillgång för att läsa mer

Det goda samhället | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.