Det stora språnget och Kinas historia | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Historia 1a1
  • B
  • 3
  • 635
  • PDF

Det stora språnget och Kinas historia | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om Kinas historia där eleven svarar på frågeställningen:
Varför misslyckades det stora språnget och vilka konsekvenser hade det på Kinas
befolkning?

Innehåll

Frågeställning
Bakgrund
Analys
Källkritik
Referenser

Utdrag

Bakgrund

Det stora språnget var en period i Kinas historia som pågick under 1958 till 1962,.Den grundläggande idén bakom stora språnget var att industriell utvecklingen kan uppnås genom individuella insatser av vanliga kineser och ett försök att förvandla Kina till en industriell stormakt inom enbart femton år med hjälp av massiv arbetskraft inom landet. Det stora språnget tog två former som ingick i en gigantisk stål produktion och folkkommuner eller landsbygdskooperativ. Alla människor i landet organiserades och kolektiviserades för att producera den mängd stål och råvaror som behövdes. Den största orsaken till misslyckandet med det stora språnget var att hela projektet var nästan helt meningslöst . Stora industriella utveckling behövs investeringar, teknik och planering ; Mao avvisade alla dessa som faktum, Han var rädd att om han tillät skapandet av en klass av experter skulle han tappa kontrollen över..... Köp tillgång för att läsa mer

Det stora språnget och Kinas historia | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.