Detaljhandeln | Arbetsförhållanden, hierarki och ledarskap | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Ledarskap och organisation
 • Inget betyg givet
 • 15
 • 5037
 • PDF

Fördjupningsarbete: Detaljhandeln | Arbetsförhållanden, hierarki och ledarskap | Rapport

En rapport om ledarskap och arbetsförhållanden, med fokus på elektronikkedjan Media Makt. Arbetet avser att undersöka arbetsförhållandena för de anställda inom detaljhandeln, genom att ta reda på varför anställda inom detaljhandeln och liknande företag ofta upplever maktlöshet i deras arbetsroll.
Eleverna redogör för chefernas syn på sina anställda i hierarkin och hur ledarskapet tillämpas, samt hur detaljhandeln använder sin rekryteringsprocess och dess personalomsättning. Utgångspunkten ligger i följande frågeställningar:

• Hur påverkar detaljhandeln som organisation maktlösheten på golvet?
• Hur tillämpas ledarskapet?
• Konflikthanteringen i verksamheten?
• Hur fungerar rekryteringsprocessen?

Innehåll

Hur påverkar detaljhandeln som organisation maktlösheten på golvet?

- Abstract
1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
2 Teori
2.1 Grupperingar på arbetet
2.2 Etik och moral
2.3 Allmänt om chefer och ledarskap
2.4 Ledarskap och makt
2.5 Ledaregenskaper
2.6 Rekryteringsprocessen ur en chefs perspektiv
3. Metoder/Tillvägagångssätt
4. Empiri
4.1 En medarbetares berättelse
4.2 Den anställdes perspektiv
4.3 Varför upplever människor maktlöshet?
4.4 Chefer och ledare
4.5 Varför ser dessa organisationer medarbetarna som verktyg?
4.6 Följder och konsekvenser för både företag och personal?
5. Analys
5.1 Scientific management
5.2 Kunskap och tjänsteverksamhet
5.3 Intressentsynsättet
6. Slutdiskussion
7. Källförteckning

Utdrag

Abstract
Huvudsyftet med uppsatsen har varit att undersöka maktlösheten på golvet inom detaljhandeln. I detta arbete har vi tagit reda på hur cheferna ser på sina anställda i den strikta hierarkin, hur ledarskapet tillämpas och hur viktig den ledande kompetensen är. Vi har även kollat på hur detaljhandeln använder sin rekryteringsprocess och dess personalomsättning. Vi har valt att svara på våra frågeställningar genom intervjuer med medarbetare som arbetar inom detaljhandeln, för att få den bästa verklighetsbilden av problemen.

1.0 Inledning
1.1 Bakgrund
En detaljhandel kan också kallas minuthandel det innebär att varje produkt handlas enskilt. Detaljhandel är inriktat på sina konsumenter där kunden står i fokus. En stor tillväxt har skapats hos små butiker som blivit stora genom detaljhandel, där syftet handlar om att dagliga varor köps ofta.
Ett exempel för en detaljhandel är Media Markt ett tyskt företag ägt av Media-Saturn. Media Markt grundades 1979 i Tyskland, Munchen av Leopold Stiefel med tre andra entreprenörer (Erich & Helga Kellerhals och Walter Gunz). Media Markt är ett aktiebolag men också ett fristående företag, det betyder att den lokala entreprenören äger 10 % av varuhusen. Leopold Stiefel med kompanjoner startade Media Markt för att de var trötta på att priserna var höga och tillgängligheten på hemelektronik var undermålig. Deras vision är att vara störst och ha det billigaste
sortimentet. Konceptet är att erbjuda ett brett produktsortiment med snäva marginalen och med fokus på större omsättning. De tog först Tyskland och sedan resten av Europa med storm och finns i dag även i Ryssland och Kina. Media Markt har nu över sexhundra varuhus, varav tjugonio varuhus i Sverige... Köp tillgång för att läsa mer

Detaljhandeln | Arbetsförhållanden, hierarki och ledarskap | Rapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra upplägg, källor är relevanta och även texten är konkret
 • 2016-11-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra rapport, hade stor användning för den
 • 2017-03-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Har hjälpt mig lite med mitt arbete