Diabetes mellitus typ 1 | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 2
  • Annat
  • C
  • 4
  • 769
  • PDF

Diabetes mellitus typ 1 | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Diabetes mellitus typ 1 där eleven bland annat förklarar vad det är för något, vilka behandlingsmetoder som finns och vilka konsekvenser sjukdomen kan ge.

Innehåll

Orsaker/riskfaktorer
Symtom
Undersökning/provtagning
Behandling/läkemedel
Specifik vård och omsorg
Vilka konsekvenser får sjukdomen för individen fysiskt, psykiskt och socialt?
Aktuell forskning
Källförteckning

Utdrag

Orsaker/riskfaktorer:
Hormonet insulin korrigerar halten av socker i blodet (blodsockret). Vid diabetes typ 1 slutar betacellerna att producera insulin helt och det gör att man får en för hög blodsocker halt. Detta leder till total insulin brist i kroppen och det gör att man blir alvarligt sjuk och måste behandlas med sprut eller pump behandling under livets gång. Det finns ingen känd anledning till varför kroppens immunförsvar angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Riskfaktorerna för att få diabetes typ 1 är en genetisk känslighet och utlösande faktorer i omgivningen. Vilken eller vilka omgivningsfaktorer som utlöser och påskyndar denna process hos genetiskt känsliga individer är fortfarande inte framtaget.

Symtom:
Man märker inte av symtomen först när cirka 70-80 procent av beta cellerna har blivit förstörda. Dom vanligaste symtomen är stora urinmängder, onormal trötthet, ökad törst och ibland också viktnedgång. Varför man urinerar i så stora mängder beror på att sockret utsöndras med urinen via njurarna och att.... Köp tillgång för att läsa mer

Diabetes mellitus typ 1 | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.