Dialektens påverkan | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • A
  • 3
  • 1444
  • PDF

PM (Promemoria): Dialektens påverkan | PM

Ett PM som handlar om hur det svenska språket har utvecklats samt hur det har påverkats genom åren. Eleven skriver bland annat om hur en dialekt är en del av ens identitet och hur man kan uppfatta olika på grund av sin dialekt.

Lärarens kommentar

En väldisponerad text med korrekt källhänvisning till hardvard systemet.

Innehåll

Inledning
Källhänvisning/källkritik
Utredning
Slutsats
Källförteckning

Utdrag

Inledning:
“En människas första språk eller dialekt är oftast en kraftfull markör av hennes identitet.” (Elinarsson,2009, s.19). Följande PM kommer att redogöra dialekter samt dess effekt för människors uppfattning, men även varför dialekter talas när den gör och hur omvärlden reagerar på detta. Detta för mig vidare till frågeställningen som skall utredas samt analyseras, vad är en dialekt och påverkas uppfattningen av människor beroende på dialekt?

källhänvisning/källkritik:
Dessa källor som utnyttjas i detta PM är sekundärakällor, med sekundära källor menas att den källan har tagit en information och byggt vidare det genom den primära källan. Källorna som undersöks i detta PM är trovärdiga källor eftersom att de använder sig av fungerande länkar, korrekt källhänvisning, vissa hemsidor har även kontaktuppgifter, vilket gör att källorna kan blir mer trovärdiga samt att dessa källor är väldigt ytliga, det är information som inte är ute efter att göra “reklam”för att därefter marknadsföra något, antingen för sitt egna företag eller andra företag (exempel olika böcker om dialekter vid detta sammanhang). Detta gör också att de inte har några politiska åsikter angående ämnet och därför skrivs det objektivt,... Köp tillgång för att läsa mer

Dialektens påverkan | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.