Dialekter och hur de påverkar oss | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Svenska 1
 • B
 • 6
 • 1271
 • PDF

Dialekter och hur de påverkar oss | Rapport

En rapport kring dialekter och hur de påverkar oss socialt. Rapporten tar upp människors syn på olika svenska dialekter och hur den synen påverkas av exempelvis förutfattade meningar eller nära relationer. Som källor används böcker och artiklar om språk och språksociologi.

Innehåll

Dialekter och hur de påverkar oss

1. Inledning
1.1 Frågeställning
1.2 Syfte
2. Metod
3. Bakgrund
4. Resultat
5. Diskussion och slutsats
6. Referenser

Utdrag

Inledning
Denna uppsats handlar hur dialekter påverkar människor i det sociala men även allmänt. Jag tycker att ämnet är intressant och relevant eftersom jag själv är omringad av många olika dialekter, både i skolan och även hemma eftersom min låtsassyster är från Jämtland.

Frågeställning
I min uppsats tar jag upp varför det finns så många fördomar mot dialekter och ifall man uppfattas olika beroende på vilken dialekt man har. Jag tar även upp ifall personliga relationer kan påverka sin syn på dialekter.

Syfte
Jag har valt att skriva min uppsats om dialekter eftersom jag tycker att det är ett intressant ämne som jag skulle vilja utforska lite närmare. Det vore intressant att se vad det är för attityder som finns mot de svenska dialekterna. Jag tycker att det är väldigt intressant att lära mig om saker jag själv upplever och har åsikter om och det kan vara en fördel att ha kunskap om ämnen jag bryr mig om.

Metod
Med hjälp av både internet och litteratur har jag försökt svara på mina frågeställningar. Jag har försökt att vara källkritisk och tagit en del fakta samt antaganden med en nypa salt och jag har tolkat dem på ett bra sätt. Jag har förlitat mig på litteraturen i första hand eftersom det är pålitlig information som ges med tanke på att författarna är experter på de områden de skriver om.
De källor jag har anser jag vara väldigt bra, jag har inte använt mig av Wikipedia eftersom det är mycket enkelt att ändra fakta som står, men även för att sidan inte gav den informationen jag behövde. Annars brukar Wikipedia vara en av de främsta sidor som jag använder, men i detta fall var det inte rätt tillvägagångssätt... Köp tillgång för att läsa mer

Dialekter och hur de påverkar oss | Rapport

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-11
  det var jätte bra och intressant eftersom jag har tagit ut mycket information och ide .
 • 2015-05-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Superbra, småsaker jag hade gjort lite annorlunda själv bara!
 • 2016-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressant uppsats om dialekter
 • 2016-05-16
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa