Dialekter i Sverige | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • C
  • 2
  • 624
  • PDF

Dialekter i Sverige | Frågor och svar

Frågor och svar om dialekter i Sverige. Eleven redogör för vad en dialekt är och varför de finns, och berättar om de sex olika dialektområdena i Sverige samt vad som kännetecknar respektive dialekt. Eleven beskriver även sin egen dialekt.

Innehåll

a) Vad är en dialekt?
b) Vilka är de sex olika dialektområdena i Sverige? Beskriv dem kort.
c) Varför finns det dialekter?
d) Vad är en idiolekt?
e) Vissa skäms över sin dialekt, andra talar den med stolthet. Vilken dialekt talas där du bor? Vad tänker och känner du inför den dialekten? I vilken utsträckning anser du att du själv talar dialekt? Skriv och berätta om hur du ser på din dialekt.

Utdrag

Jag är uppvuxen i staden Katrineholm och väljer ofrivilligt att prata sörmländska. Dialekten kan i mångas öron uppfattas som lite seg, slarvig och till viss del lite lantlig. Vi väljer att ibland byta ut bokstaven ”R” till ”L”, exempelvis ”vad ska du göra?” blir till ”vad ska du göööla?”. Det här lägger jag märke till ibland, särskilt hos äldre människor, vilket jag kan tycka är... Köp tillgång för att läsa mer

Dialekter i Sverige | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.