Die Welle och Joharis fönster | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Kommunikation
  • B
  • 6
  • 3689
  • PDF

Die Welle och Joharis fönster | Analys

En analys av filmen "Die Welle" som diskuterar sociala strukturer hos grupper och vad som kännetecknar dem. Även roller och rollkonflikter samt grupptryck lyfts bl.a. fram, och analysen tar upp teorin om Joharis fönster.

Innehåll

- Gruppens sociala struktur
- Rolltyperna
- Rollkonflikt
- Grupptryck
- Joharis fönster

Utdrag

Filmens budskap är enkelt att förstå; fascism är lätt att uppstå. Med hjälp av en auktoritär ledare kan människor göra näst intill vad som helst, det krävs inte mycket för att sätta Die Welle i rörelse. En lärare genomför ett experiment på sin gymnasieklass med syfte att få dem att förstå nazismen och andra autokraftiska krafter. Men det oskyldiga experimentet övergår snart till ett okontrollerat förlopp.

Först och främst är det viktigt att veta vad som menas med begreppet grupp. En grupp definierar sig oftast i kontrast till andra. I majoriteten av fallen ansluter sig många till en specifik grupp på grund av att de har ett gemensamt intresse eller samma värderingar. Om vi utgår från filmen så började det hela med att en lärare på ett gymnasium som under en temavecka ville utöva ett experiment på sina elever. Han började diskutera med eleverna om det var möjligt att det kan uppstå en så stor rörelse som nazisterna utgjorde på 30- och 40-talet. Alla eleverna var enade om att det var nästintill omöjligt att något liknande skulle kunna hända i nutid, då alla idag är så välutbildade och har växt upp under demokrati. Men läraren, Wenger började sakta med säkert leka lite med elevernas hjärnor och ställer istället frågor hur det kan bli en sådan stor rörelse. Eleverna är helt omedvetna om Wengers lilla experiment och börjar komma med olika förslag som Wenger sedan använder sig av. Han börjar så småningom hålla tal som en diktator och blir en stark ledare. Utifrån elevernas förslag får han eleverna att ha likadana kläder; svarta byxor och vit skjorta, vilket man kan tolka som jämnställt mellan alla, men han ville att alla skulle ha lika kläder eftersom de tillhörde samma grupp. När gruppen blev mer samspelt, hade gruppen skapat ett namn ”Die Welle”, samt skaffat en hälsning och en symbol, vilket gjorde gruppen stark med exakt samma åsikter. Eleverna blev helt manipulerade av Wengers tillgångasätt och började vandalisera staden med deras symbol och arrangerade fester som endast de som var medlemar i gruppen fick ta del av, de utförde även våld mot ett annat gäng som var anarkister. På bara några få dagar hade gruppen stigit i antal, från 25 elever till närmare hundra. Jag har en egen teori om hur det var möjligt att gruppen kunde hålla ihop och inte falla samman. I tonårsåldern är den åldern då varje individ försöker hitta sig själv, vem är jag? Man har ett behov av att känna gemenskap, acceptans och tillhörighet. Så när Wenger utförde detta experiment på eleverna, som är i denna känsliga ålder så blev alla påverkade på olika nivåer, vissa mer än andra. Eleverna såg upp till Wenger som sin ledare, och det var honom de behövde då han bestämde allt som hände. Utanför skolan fortsatte eleverna som de gjorde under skoltid, vilket Wenger inte hade någon aning om, och på så sätt utvidgades gruppen och blev allt större.

Det är vanligt att man delar in fotbollsälskare i tre olika kategorier, A-, B- och C supportrar. A-supportrarna är de som är väldigt lugna och ordningsamma, de ställer inte till med några problem. B-supportrarna är inte lika lugna, människorna står i klacken och hejar på sitt lag samt skriker på motståndarsupportrarna. Det förekommer enstaka fall då B-supportrarna hamnar i bråk. Det gör däremot C-supportrarna, även så kallade fotbollshuliganer. Huliganerna är långt ifrån lugna och sansade, här förekommer det i majoriteten av fallen alltid bråk. De anordnar slagsmål med supportrarna ifrån det andra laget.
Som jag nämnde innan så handlar begreppet grupp om att ha samma intresse, värderingar och åsikter och på så sätt känna gemenskap. På senare år har huliganismen gått från bråk på arenorna och pubar till att planera uppgörelser med motståndarsupportarna långt bort från både arenor och poliser. På så sätt har huliganerna blivit smartare och mer strukturerade. Till skillnad från supportrarna... Köp tillgång för att läsa mer

Die Welle och Joharis fönster | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.