Differences and Similarities between Five Of the World's Countries | Article

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Engelska 5
  • B
  • 2
  • 628
  • PDF

Artikel: Differences and Similarities between Five Of the World's Countries | Article

En artikel på engelska (article) som handlar om skillnader och likheter mellan fem olika engelskspråkiga länder i världen. De fem länderna som behandlas här är Australien, Nya Zealand, Kanada, Indien och Sydafrika.

Utdrag

Australia, New Zeeland, Canada, India and South Africa are countries that are not located close to each other, but all of them are still English-speaking countries. If you think that these countries can not have common things in their culture, then you have to refresh your mind! These five countries are very different from each other but they can also have similarities, like people. People can have common things in their daily life even if they are different.

A common thing for all the countries is related to the countries histories. The British army has occupied all of these countries... Köp tillgång för att läsa mer

Differences and Similarities between Five Of the World's Countries | Article

[0]
Inga användarrecensioner än.