Digerdöden och Pesten | Medeltiden | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • VG
  • 5
  • 1807
  • PDF

Fördjupningsarbete: Digerdöden och Pesten | Medeltiden | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om digerdöden och pesten under medeltidens Europa. Eleven kartlägger pestens spridning i Europa, digerdödens olika typer, symptom och förlopp, behandlingsformer samt hur livet såg ut i Europa efter digerdöden.

Innehåll

- Inledning
- Pestens spridning i Europa
- Digerdödens symptom och förlopp
- Hur försökte man skydda sig mot / bota sjukdomen?
- Livet efter digerdöden
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

Inledning:
Ingen enskild händelse i Asiens eller Europas historia har orsakat större förödelse än den farsot som på medeltiden drog fram längs handelsvägarna och spreds med en fruktansvärd, nästan otrolig snabbhet. Människor kunde insjukna och dö samma dag eller kanske överleva några få dagar ytterligare innan de dog. Hela släkter, familjer och byar utplånades och man hade inte tillräckligt med folk kvar för att hinna begrava alla döda. Denna s.k."stora döden", "stora pesten" eller senare "digerdöden" spreds av loppor som parasiterade svartråttan, vilken levde i handelsfartygens lastutrymmen och nära människornas bostäder. När man läser att en tredjedel av Europas befolkning snabbt och effektivt smittades och dog i denna pest blir man naturligtvis nyfiken och vill veta mer... Köp tillgång för att läsa mer

Digerdöden och Pesten | Medeltiden | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.