Internets påverkan | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Internets påverkan | Utredande text

En utredande text som diskuterar konsekvenserna av Internets och övrig digital tekniks påverkan på barn och unga. Utifrån diverse frågeställningar (se vänligen "Innehåll") försöker eleven redogöra för dess bakgrund, nuvarande inflytande, och för- och nackdelar med teknikens framfart.

Innehåll

"Den digitala drogen -
En studie av Internets påverkan och dess konsekvenser"

- Förord

- Inledning

- Frågeställning
-- Vad kan man göra med datorer och hur? Fördelar och nackdelar?
-- Slukar datorerna upp vår lediga tid?
-- Hur påverkar det oss psykiskt och fysiskt?
-- Hur kommer nästa generation att använda datorer?

-Bakgrund

-Syfte

-Problemdiskussion

-Material och metod

-Fördelar

-Nackdelar

-Konsekvenser och åtgärder

-Slutsatser

-Källor

Utdrag

Hjärnan matas med information hela tiden. Varför vill vi vara mer och mer uppkopplade hela tiden? Varför måste allting gå allt fortare? Är det verkligen vettigt att vara uppkopplad hela tiden? Har den digitala utvecklingen verkligen förbättrat våra liv så mycket som så många tycker? Har man tänkt på konsekvenserna av alla timmar som man tillbringar framför en skärm?
I kombination med nya tekniska möjligheter ställs det nya krav på att man ska vara tillgänglig jämt och ständigt, även på sin fritid. Frågan är hur man ska göra för att skapa bättre förutsättningar, i arbetslivet och på fritiden, medan man har tillgång till en jobbmobil och är tillgänglig även på semestern?

Material och metod
Undersökningen avser det beroendeframkallande digitala missbruket av datorer och smartmobiler och dess effekter. När man undersöker ämnet ses både positiva och negativa effekter på människor. I denna studie jämförs effekterna. Slutsatserna baseras på några artiklar och en dokumentärfilm. Åsa Johansson på Aftonbladet skriver om att datorer och mobila telefoner äter upp ledigheten. Maria Rasmusson på tidningen Familjeliv skriver om stor påfrestning på unga nackar. SVT:s dokumentärfilm Korrespondenterna belyser problematiken med digitalt missbruk.

Fördelar
Mycket av den digitala kompetensens utveckling är så klart positiv. Att ha möjligheten att även kunna jobba hemifrån är en stor frihet. Dessutom öppnas en möjlighet att sköta sitt jobb även om man befinner sig utomlands. Detta kan i sin tur underlätta för många genom att kunna överföra resultat och information.
Inom vården, banker, och skolor har den digitala utvecklingen blivit en stor hjälp t.ex journalföring och remisshantering, bank transaktioner är digitala och datorn som hjälp i undervisningen. Datorer och surfplattor kan t.ex vara till stor hjälp vid språkstudier. Synonym- och översättningsprogram finns tillgängliga på nätet. En förhöjd kompetens hos lärare är viktig för att kunna hjälpa eleverna med språkstudier. ”Både lärare och elever i skolan bör kunna ha den digitala kompetensen för att kunna tillgodogöra sig den språkutveckling som är målinriktad datoranvändning” (Europeiska Union 2006:15). ”Digital kompetens” är ett brett begrepp som definierar en säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsanvändning. Den grundar sig på grundläggande Information-Kommunikation-Teknik-färdigheter, det vill säga på kunskaper om hur man använder datorer för att hämta fram, lagra, redovisa och utbyta information, samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet (EU 2006:15)... Köp tillgång för att läsa mer

Internets påverkan | Utredande text

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ett väldigt bra arbete som har med alla delar som ska finnas i en rapport
 • 2014-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra men saknar egna analyser
 • 2016-06-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra text, välskriven!
 • 2015-05-27
  Supper braaaaa......