Digitala verktyg i skolundervisning | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 2
 • A
 • 3
 • 837
 • PDF

Digitala verktyg i skolundervisning | Debattartikel

En debattartikel där eleven diskuterar om och hur digitala verktyg påverkar elever och deras framtid. Artikeln har en positiv syn på digitala hjälpmedel och argumenterar för att fler digitala hjälpmedel borde användas i skolan.

Lärarens kommentar

Mycket bra genomarbetad debattartikel med ett adekvat språk, väldigt bra!

Innehåll

- Rätt användning av digitala verktyg gynnar våra elever!
- Referenser

Utdrag

Rätt användning av digitala verktyg gynnar våra elever!

Att pedagoger ute i skolverksamheterna måste ta ett steg närmare tekniken, där de ytterligare väljer att integrera digitala verktyg i undervisningen, på ett genomtänkt sätt blir allt viktigare. En införing av de digitala verktygen kommer att gynna elevers språkutveckling, det kommer att vara ett stöd för pedagoger genom att ha verktygen som ett komplement för undervisningen samt att det kommer att vara ett hjälpmedel för de flerspråkiga eleverna att kunna nå målen i kursplanen för svenska och få bättre resultat.

Vi lever idag i ett samhälle där tekniken styr och dominerar, vi möter de digitala verktygen överallt och har ständigt någon form av kontakt med dem. Skolverksamheten måste anpassa sig till de digitala verktygen då det är dessa som kommer att styra vår framtid... Köp tillgång för att läsa mer

Digitala verktyg i skolundervisning | Debattartikel

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Lätt att följa och håller standardstruktur för just argumenterande text. Det är inget speciellt i texten.
 • 2014-11-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  tyckte väldigt mycket om debattartikeln
 • 2015-12-12
  Den är väldig braaaaaaaa
 • 2014-09-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En mycket bra skriven text, bra jobbat!