Diktanalys: En ghasel och Strövtåg i hembygden | Gustaf Fröding

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • B
  • 2
  • 783
  • PDF

Jämförelse: Diktanalys: En ghasel och Strövtåg i hembygden | Gustaf Fröding

Här hittar du en diktanalys och jämförelse av två av Gustaf Frödings verk, "En ghasel" och "Strövtåg i hembygden". Eleven berättar om dikternas teman och uppbyggnad, och relaterar deras handling till Frödings liv.

Utdrag

Jag har valt att analysera två av Gustaf Frödings texter. De texter jag har valt är ''Strövtåg i hembygden'' skriven år 1896 och ''en ghasel'' skriven år 1891. Dikten ''en ghasel'' är inte döpt efter djuret utan den syftar på den arabisk-persiska diktformen som Gustav använt sig av.( Per I Gedin, sydsvenskan, 2005). Jag valde dessa dikter då jag tycker att de är fina och att de förmedlar starka känslor. Jag gillade även att dem är ganska personliga.

I min analysering av dikterna kommer jag att använda mig av biografisk metod. Metoden utgår från att det finns en koppling mellan författarens verk och bakgrund. Hens erfarenheter och bakgrund gör hen till den hen är och präglar sättet hen skriver. Jag kommer därför att dra slutsatser mellan dikterna och författarens liv... Köp tillgång för att läsa mer

Diktanalys: En ghasel och Strövtåg i hembygden | Gustaf Fröding

[0]
Inga användarrecensioner än.