Diktatur och demokrati | Oman | Saudiarabien | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 4
 • 1418
 • PDF

Diktatur och demokrati | Oman | Saudiarabien | Jämförelse

En kort, jämförande uppsats, där eleven undersöker följande fråga: "Hur mycket demokrati finns det i världens hårdaste diktaturer?". Fokus ligger här på de två diktaturerna Oman och Saudiarabien, där eleven undersöker deras statsskick och politiska system.

Observera att slutlig analys av Oman samt slutsats och källor saknas.

Lärarens kommentar

Jättebra. Full pott, A i alla aspekter på kriterierna.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Metod
- Kungadömet Saudiarabien
-- Rättsväsen
-- Analys
- Sultanatet Oman
-- Rättsväsen

Utdrag

"Inledning:
Saudiarabien är en av världens mest hårdaste diktaturer, där kungafamiljen traditionellt sätt styr landet enväldigt. Det råder ingen demokrati, och brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer vanligen. De enorma tillgångarna på oljan förblindar länder i västvärlden, och diktaturen kan vara i full gång bakom kulisserna.

Oman är en diktatur som sällan nämns i media. Oman styrs enväldigt av sultanen (”monarken”) och hans familj. Folket har inget inflytande i politiken. Politiska partier är förbjudna i Oman, även i Saudiarabien.

Vi kan redan nu komma fram till en slutsats; båda av länderna är diktaturer. Men vilken är den mer demokratiska staten?

Syfte:
Anledningen till att jag valt att arbeta om Saudiarabien och Oman är dels för att jag vill fördjupa mig i både ländernas statsskick och politiska system, och dels för att kunna hitta svar till de olika kritiken som länderna fått. Jag vill kunna se på de politiska systemen från olika perspektiv och kunna resonera fram ett svar till min tidigare frågeställning, ” Men vilken är den mer demokratiska staten?”."... Köp tillgång för att läsa mer

Diktatur och demokrati | Oman | Saudiarabien | Jämförelse

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  en jättebra arbete!! kanske lite mer fakta !
 • 2015-03-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra ......................................
 • 2015-10-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  fcgfvfcghhb gxcvfghg
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  fantastisk uppsatsssss