Diktaturer: Kina, Nigeria och Iran | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • B
  • 5
  • 1723
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Diktaturer: Kina, Nigeria och Iran | Jämförelse

Det här är en fördjupningsuppgift och jämförelse som handlar om diktaturerna Kina, Nigeria och Iran och diskuterar dessa utifrån bland annat mänskliga rättigheter. Här finns fakta om ländernas styre och vilka centrala problem det finns som gör att länderna inte är demokratiska. De tre länderna jämförs också med fokus på skillnader, styrelseskick och mänskliga rättigheter.

Innehåll

- Kina
-- Partier
-- Nationella folkkongressen
-- Mänskliga rättigheter
- Nigeria
-- Demokratiska val
-- Oljan
-- Korruption
- Iran

- De tre diktaturerna
-- Skillnader emellan republikerna
-- Demokratier eller Diktaturer?
-- Mänskliga rättigheter

- Slutsats
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Kina: säger sig vara en stat där all makt ligger hos folket (socialistisk stat). Länge har det största partiet, kommunistpartiet, varit ett med staten. Kommunistpartiet som har haft makten sedan 1949 har fortfarande väldigt stort inflytande i landet, dock inte lika stort som det har haft.
Partier: i Kina finns det åtta små partier förutom kommunistpartiet, men man kan kalla Kina för en enpartistat för kommunistpariet är det viktigaste och största partiet. De andra små partierna har inte så mycket att säga till om. Det finns inte någon koppling emellan kommunistpartiet och de andra partierna. I kommunistpartiet finns det två olika partiinstanser som...
---
Nigeria: är en federal republik (dvs. bestående av flera stater, delstater eller organisationer). 1999 föll militärdiktaturen och demokratin växte och blev starkare. Sammandrabbningar emellan olika etniska och religiösa grupper leder till en bristande demokrati. Även brister i mänskliga rättigheter och en svag rättsäkerhet försämrar demokratin i Nigeria.
Demokratiska val: Statschefen, i form av en president, väljs av folket. Sedan väljs även en guvernör i varje delstat, som också är folkvald. Varje delstat har sitt eget parlament. Konflikter uppstår ofta mellan regeringen och...
---
Iran: är en teokrati (gudsstat) eller en islamistisk republik. Det innebär att stora delar av politiken präglas av religionen som påverkar mycket i landet. Lagar och domstolar är också påverkade av Islam och följer Islams regler. Lagarna som Iran bygger på innebär att man inte får kritisera religionen i landet.
Iran är en Islamisk republik som styrs av ett parlament och en folkvald president. Parlamentet har hand om lagstiftning och skatter. Parlamentet hjälper även presidenten i styrandet av landet.
Väktarrådet som är en religiös församling har i sin tur makten om parlamentet. Det är väktarrådet som kontrollerar att de beslut... Köp tillgång för att läsa mer

Diktaturer: Kina, Nigeria och Iran | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-09-15
    det bra skrivit tack så mycket