Diskussion och Analys | Exempel | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 30
 • 11497
 • PDF

Rapport: Diskussion och Analys | Exempel | Gymnasiearbete

DISKUSSION och ANALYS: Exempel för gymnasiearbetets rapport.

Alla exempel på diskussion och analys som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete, skrivna av elever från de högskoleförberedande programmen.

TIPS! Paketet "Exempel på diskussion och analys för gymnasiearbetet" är skapat som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skapar din diskussion/analys, kan du med fördel läsa guiden (som även innehåller information om gymnasiearbetets alla andra delar).

Exempel på analys för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Analysen kommer från gymnasiearbetet "De okontaktade", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

Notera att det saknas källor.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: UTVÄRDERING - ”Finansiella instrument”

Exempel på utvärdering för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Naturvetenskapsprogrammet.

Utvärderingen - som kan ses som både diskussion och slutsats - kommer från gymnasiearbetet "Finansiella instrument: Matematisk analys", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: DISKUSSION - ”Svensk språklag”

Exempel på diskussion för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Diskussionen kommer från gymnasiearbetet "Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen?", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: AVSLUTNING, RESULTAT och DISKUSSION - ”En hjälpande hand”

Exempel på avslutning (med resultat och diskussion) för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Avslutningen - som innehåller både resultat och diskussion - kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand”, och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

Innehåll

De okontaktade | Analys
Analys
Hur påverkas okontaktade av samhället
Suri
Konflikter:
Framtiden:
Anpassning till samhället
Finansiella instrument - Utvärdering | Rapport
Svensk språklag | Diskussion | Exempel | Gymnasiearbete
En hjälpande hand - Avslutning, resultat och diskussion | Rapport
3. Avslutning
3.1 Resultat
3.2 Diskussion

Utdrag

De okontaktade
Analys

Analys
Jag ska nu besvara mina frågeställningar,
• Hur påverkas de okontaktade av samhället utanför och ska man försöka att etablera en kontakt med dem från början?
• Hur skyddar man stamfolk på det bästa sättet och skulle det fungera att leva i en värld som dem utan teknik?

Hur påverkas okontaktade av samhället
Allt närmande av människor kan få en dödlig påföljd för folkgrupperna i form av sjukdomar och det kan även rubba stammarnas jaktmöjligheter och skapar svårigheter för dem att finna mat där de tidigare har fått sin föda ifrån.

Påverkan från samhället kommer inte enbart från tekniken. Religion och kultur är det som influerar stamfolkets vardag mest. Missionärer som kommer och försöker omvandla hela folkslag är något som pågår ständigt och det är sällan så att de faktiskt har någon påverkan eller inflytande hos de stammar de besöker.
Ekonomin som har medförts av missionärer har i sådana fall haft större betydelse för utvecklingen hos stammar. När en del av befolkningen börjar få pengar kan uppbyggnaden av deras samhälle ändrats drastiskt. Det brukar vara de äldre som hade ett väldigt stort inflytande i stamsamhällen, man lyssnar på de äldre och visa. Kulturen lever väldigt starkt kvar med ceremonier och andra ritueller men kollar man noga så syns en stor förändring i uppbyggnaden. Jag ska ta ett exempel från min intervju med Magnus Andersson för att förtydliga vad jag menar. För några år sedan så upptäckte man att det fanns en stor mängd av ett... Köp tillgång för att läsa mer

Diskussion och Analys | Exempel | Gymnasiearbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En allmänt bra information om gymnasiearbete, bra stöd!