Diskussion om filmen Underkastelsen av Stefan Jarl | Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Kemi 2
  • A
  • 4
  • 2715
  • PDF

Diskussion om filmen Underkastelsen av Stefan Jarl | Kemi

En diskussion i Kemi 2, som handlar om de teman som tas upp i dokumentärfilmen "Underkastelsen" från 2010, gjord av Stefan Jarl. Diskussionen lyfter fram de effekter som miljögifter har på våra kroppar samt för vårt samhälle. Det diskuteras även kring kemikaliernas uppbyggnad och farliga egenskaper.

Innehåll

Filmen
Filmens budskap
Persistena kemikalier
• Dioxin
• PCB
• DDT
• PFOS
Gemensamt för dioxin, PCB, DDT & PFOS
Olikheter för dioxin, PCB, DDT & PFOS
Riskbedömning om kemikalier

Utdrag

Gemensamt för dioxin, PCB, DDT & PFOS
Dessa fyra organiska föreningar är baserade på kolmolekyler. Dioxin, PCB och DDT har en likartad kemisk struktur, alla tre har två bensenringar och innehåller klor. Om PCB-kongener endast har en kloratom (i ortopostion, mono-orto) eller som saknar klor (i ortopostion,nonorto) kan kongenen få en kemisk struktur som liknar dioxinernas kemiska struktur väldigt mycket. Dioxin, PCB och DDT är alla vattenolösliga men lipidlösliga. De är alla opolära organiska föreningar. Elektonegativiteten visar hur bra en atom är att dra till sig elektroner. Dessa ämnen har ett värde på elektronegativiteten som är under 0,4 vilket medger även att de är icke opolära eftersom annars skulle de ha haft en elektronegativitet över 0,4. Grundämnena i dessa molekyler har alltså ingen stor skillnad i elektonegativitet. Därför är dioxin, PCB och DDT opolära organiska föreningar. Principen lika löser lika är anledningen till varför dessa tre är lipidlösliga, fettlösliga och inte löser sig i H2O som är polärt. Alla dessa är organiska miljögifter, även extremet giftigt vid mycket låga koncentrationer. Eftersom att de är stabila samt fettlösliga, så är dem alla är persistenta. Pga dessa egenskaper, anrikas både, dioxin, PCB, DDT och PFOS i näringskedjorna. Dessa fyra är bioackumerande, samlas i fettvävnader hos levande varelser såsom människor, rovdjur, fåglar men även i naturen vilket orsakar långvariga hälsoskadliga effekter. Det är högre halter ju högre upp i näringskedjan man kommer. Alla dessa tenderar att dela upp sig i radikaler i exempelvis levern eftersom de är halogenerade kolväten. Detta kan leda till cancer. Dessa fyra miljögifter är syntetiskt framställda. DDT, PCB och dioxiner finner vi i freoner, flamskyddsmedel och mjukgörare. Dioxin och PCB kan förekomma tillsammans i maten( från exempelvis feta animalistiska livsmedel, eftersom de här organiska miljögifter är mycket fettlösliga hos fet fisk), miljön och misstänks kunna orsaka negativa effekter på immunförsvaret samt det centrala nervsystemet. Under fosterstadiet är det här mest känsligt, då resultat från epidemisologiska studier antyder att dixoiner, PCB samt DDT kan öka fostrets risk att få... Köp tillgång för att läsa mer

Diskussion om filmen Underkastelsen av Stefan Jarl | Kemi

[0]
Inga användarrecensioner än.