Globaliseringens påverkan - Ekonomi och Arbetsmarknad

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Samhällskunskap A
  • MVG
  • 2
  • 1021
  • PDF

Globaliseringens påverkan - Ekonomi och Arbetsmarknad

En uppsats (diskussion) som undersöker globaliseringens påverkan på ekonomi och arbetsmarknad. Eleven diskuterar bland annat arbets- och lönekostnader, global produktion, omlokalisering, konkurrenskraftighet, kunskapsnationer, multinationella företag, internationell konkurrens och stordriftsfördelar. Vidare så diskuteras den framtida arbetsmarknaden samt konsekvenser av globaliseringen för Sverige.

Notera att källor saknas.

Utdrag

"Den globala ekonomiska tillväxten har ökat markant under det senaste decenniet. Detta beroende på den kraftigt ökade tillväxten i de stora folkrika länderna. Den ekonomiska utvecklingen hänger samman med dessa länders ökade involvering i det internationella ekonomiska utbytet.

1,5 miljarder människor ifrån dessa länder är nu på väg in i världens produktionssystem vilket innebär att världens arbetsstyrka kommer att dubbleras inom de närmaste decennierna. Dessa människor är inte enbart väldigt många, utan även billiga i termer av arbetskostnader. Som en följd av detta konkurreras produktion och jobb ut från länder som kräver högre löner än övriga länder."... Köp tillgång för att läsa mer

Globaliseringens påverkan - Ekonomi och Arbetsmarknad

[0]
Inga användarrecensioner än.