Diskussionsstil och samtal - kvinnligt och manligt | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 7
  • 2696
  • PDF

Diskussionsstil och samtal - kvinnligt och manligt | Rapport

Det här är en rapport i Svenska 2, som undersöker hur diskussionsstil och samtalsteknik skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Genom att ta avstamp i ett antal rapporter och artiklar beskriver här eleven hur kvinnor och män samtalar och diskuterar i olika sammanhang och resonerar kring vad detta kan bero på. Normer och fördomar diskuteras i samband med detta.

Innehåll

1. Syfte/problemformulering/problem 3
2. Metod 3
3.Manligt och kvinnligt Diskussionssätt 3
3.1 Tala kvinnor mer? 4
3.2 Mannen talar till folk, kvinnan talar med folk 6
3.3 Mannen dominerar 6
3.4 Varför finns det skillnader i språket mellan mannen och kvinnan? 7
4. Sammanfattning/slutsats 8
5. Källförteckning 8

Utdrag

1. Syfte/problemformulering/problem

I min uppsats har jag valt problemformuleringen ” Vilken inverkan har språkskillnaden på kvinnan i samhället?”. Under uppsatsens gång kommer jag även besvara frågorna ” Vad skiljer sig mellan det manliga och kvinnliga språket?” och ”varför är det skillnad mellan manligt och kvinnligt språk?”. Jag har alltid varit intresserad samt fundersam angående skillnaden mellan könen generellt och hur dessa skillnader uppstår. Jag är själv kvinna och enligt det samhället vi lever i, tillhör jag den ”undergivna” gruppen. Mannen har oftast mer makt i de flesta samhälleliga aspekter. Precis som jag borde alla få en bredare kunskap om varför det är på detta viset för att sedan kunna vara med att förändra. I årskurs ett hade vi en uppgift där man bland annat skulle redogöra skillnaden mellan manligt och kvinnligt språk. Tyvärr tillät inte utrymmet för uppgiften att gå in på några detaljer, nu tar jag tillfället i akt och utvecklar min kännedom.

2. Metod

Jag valde att utgå från en större huvudkälla, vilket blev boken 'Kvinnospråk och fruntimmersprat' av Viveka Adelswärd. Boken är utgiven år 1999 och innehåller många undersökningar som gjorts i språket för att granska skillnaderna mellan mannen och kvinnan. Författaren jämför nya studier med gamla och ställer uttalanden utifrån det. Detta har hjälpt mig enormt då språket är i ständig förändring. När det gäller övriga källor har jag allltid kunnat jämföra dessa med min utgångskälla och oftast har det stämt. De gånger boken inte verkar hålla med om något, har jag granskat källan noggrannare och försökt hitta överensstämmande fakta i andra böcker... Köp tillgång för att läsa mer

Diskussionsstil och samtal - kvinnligt och manligt | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.