Diskuterande tal: Vad är tid?

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Annat
 • MVG
 • 2
 • 943
 • PDF

Argumenterande tal: Diskuterande tal: Vad är tid?

En nedskriven version av ett tal, där eleven undersöker frågan: Vad är tid? Eleven diskuterar bland annat människans benägenhet att vilja räkna och mäta, tidens relativitet samt svårigheten med att förstå ett oändlighetsperspektiv.

Lärarens kommentar

Bra tal, ett organiserat kaos.

Utdrag

"Historian om universum och jordens begynnelse är redan skriven. Den existerar som en tolkning av all subtil energi av allt som varit och allt som kommer att vara. Ingenting försvinner och ingenting nyskapas, allt är ett oändligt kretslopp. Men för människan är oändlighetsperspektivet en svår provning. Vi vill ha en början, ett slut, en mitt och en mening. Vi vill räkna allt vi gör, allt som skett och vad som komma skall i sekunder, minuter, timmar och år. Vi har ett krav i oss själv att räkna allt i tid, vi är mer eller mindre beroende av det vi kallar tid. Men vad är egentligen tid? och hur mäts den"... Köp tillgång för att läsa mer

Diskuterande tal: Vad är tid?

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-14
  Den här uppsatsen var mycket hjälpsam och gav mig stor inspiration till mitt tal. Jag kunde tillslut utföra mitt arbete med mycket god marginal
 • 2014-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra språk och argument, gilla uppgiften skarpt.
 • 2016-03-04
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  kmkmkfvfmkvmeavr ekvqemrvklemrl