Meningen med livet | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Filosofi 1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 1239
  • PDF

Meningen med livet | Diskuterande text

En personlig text där eleven reflekterar över meningen med livet och människans existens på jorden.

Lärarens kommentar

Inte fått betyg angående uppgiften ännu.

Utdrag

"Meningen med livet är en fråga som kan besvaras på många olika sätt av olika personer med olika tankesätt och mål.

För en del är svaret att alla individer har egna specifika meningar som de ska hitta genom upplevelser och livets gång. Det ska alltså finnas ett skäl till vår existens och därefter ska vi hitta den. Det kan handla om allt från att bli en författare som inspirerar folk till en läkare som räddar liv eller bara att vara en bra kompis. Det beror på vem man är och vad man vill, men det finns alltså en mening till varför vi finns.

Detta tänk är positivt och ger människan en inblick på att vår existens inte är förgäves utan att vi skapades av olika meningar och att vi alla är på väg någonstans där vi är ämnade att vara. En lättare förklaring till detta är Ödet. Vi har alla ett öde. Men då kan man fråga sig vem det är som har bestämt vårt öde. Söker man svaret i religion så finns det en gemensam tanke i de flesta religioner om en slags Gud. Han har skapat världen och planlagt våra liv åt oss. Enligt de som är troende så är Gud den man vänder sig till för det är han som har planer för oss."... Köp tillgång för att läsa mer

Meningen med livet | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.