Dissektion av kräfta | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 369
  • PDF

Dissektion av kräfta | Labbrapport

En labbrapport om hur man dissekerar en kräfta.

Syftet med laborationen är att lära sig mer om området dissektion och lära sig hur kräftan ser ut inuti.

Innehåll

1. Inledning
1.1. Bakgrund:
1.2. Syfte:
1.3. Hypotes
2. Utförande
3. Resultat och beräkningar
4. Diskussion
4.1 Diskussion av resultaten
4.2 Generella felkällor som inte diskuterats tidigare
4.3 Slutsats
5. Källförteckning

Utdrag

2. Utförande
Kräftans yttre kropp undersöktes och könet på kräftan anteckandes. Alla käkdelar och antenner drogs bort med en tång. Sedan klipptes alla ben och klor. Därefter undersöktes kräftans inre kropp. Skalet på kräftan klipptes upp och fäste för öppningsmuskulaturen och slutmuskulaturen antecknades. Blodkärl och en muskel drogs bort med hjälp av en pincett. Sedan drogs kräftans hjärta och mage bort med samma pincett. Efter det togs hela matsrupen och alla gälar ut och tillsist togs kräftans ögon ut.

3. Resultat och beräkningar
Resultatet blev att alla..... Köp tillgång för att läsa mer

Dissektion av kräfta | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.