Dissektion av fisk | Biologi 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • B
 • 9
 • 1914
 • PDF

Labbrapport: Dissektion av fisk | Biologi 2

En labbrapport i Biologi 2, där eleven genomför en dissektion av fisk (både yttre och inre undersökning). Målet är att jämföra och analysera fiskens anatomi som del av "läran att förstå organismernas skillnader respektive likheter (morfologi)". Eleven diskuterar även fiskens roll i evolutionen.

Elevens kommentar

Förbättra litteraturstudien.

Innehåll

- Inledning/syfte 2
- Hypotes 2
- Litteraturstudie 2
- Metod & Material 3
- Utrustning 3
- Dissektionsmaterial 3
- Utförande 3
- Undersökning utav fiskens yttre 3
- Undersökning utav fiskens inre 3
- Resultat 4
- Slutsats 6
- Diskussion 7
- Kommentar på ställda hypotesen 7
- Felkälla/förslag 7
- Referenser 7

Utdrag

"Metod & Material:

Utrustning:
• En skalpell
• En sax
• En pincett
• Ett mikroskop
• En stereolupp
• Penna
• Papper
• Tidningspapper
• Mobilkameran

Dissektionsmaterial:
• En sill

Utförande:
Utförandet delades upp i två delar – det inre och yttre. Medan laborationen pågick togs det bilder.

Undersökning utav fiskens yttre:
1. Fiskens fenor, luktgropar samt sidelinjeorgan lokaliserades.
2. Fisken bars med laborantes händer. Fiskens käke öppnades munnen och tänderna observerades. Gällocken lyftes och gälbågarna räknades.
3. En bit utav fjällen plockades från huden. Detta undersöktes under ett mikroskop.

Undersökning utav fiskens inre:
1. Buksidan klipptes från anus till bröstfenorna genom en sax. Därefter klipptes analöppningen och bröstfenorna.
2. Skalpell togs och buksidas skars.
3. Inre organen lokaliserades. Magsäcken samt tarmarna togs ut.
4. Hjärtat lokaliserades och skars från fisken. Organen studerades.
5. Simblåsan och reproduktionsorganet lokaliserades och skars från fisken. Fiskens kön avgjordes genom undersökning utav reproduktionsorganet."... Köp tillgång för att läsa mer

Dissektion av fisk | Biologi 2

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tycker att personen har gjort ett bra arbete, då man förstod hur hen gick till väga. Bilderna gjorde så att man förstod vad som hände och det var intressant
 • 2014-05-29
  Bra, gav mig mycket. Tack för att du lade upp den
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, men lite kort för detta