Dissektion av fisk, bläckfisk och räka | Labbrapport | Naturkunskap B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Naturkunskap B
  • VG
  • 6
  • 1063
  • PDF

Dissektion av fisk, bläckfisk och räka | Labbrapport | Naturkunskap B

En enklare labbrapport i Naturkunskap B, där eleven fått i uppgift att dissekera tre olika djur: fisk, bläckfisk och räka. Genom dissektionen ska eleven även försöka härleda vilka av djuren som senast hade en gemensam förfader (vilka av de dissekerade djuren som är närmast "släkt").

Studienets kommentar

Notera att metod-avsnittet/utförande saknas i rapporten.

Innehåll

- Inledning
-- Bakgrund: Evolution, Bläckfisken, Fisken, Räkan.
-- Frågeställning
-- Hypotes
- Resultat
- Diskussion
-- Generellt utseende
-- Ögonen
-- Skelett
-- Hjärta och cirkulation
-- Munnen och käkar
-- Gälar och andning
-- Fortplantning
- Källor

Utdrag

Inledning

Bakgrund

Evolution
Genom evolutionen har arter förändrats och nya arter har uppkommit. Vissa egenskaper har varit mer fördelaktiga för vissa arter och detta har gjort att fler varianter av arter har uppkommit vilket i senare led har lett till att nya arter har uppkommit.

Bläckfisken
Bläckfisken tillhör Molluskerna, med andra ord blötdjuren. Den som dissekerades i denna laboration hade tio armar och armarna hade sugkoppar.

Fisken (Art vi dissekerade Abborre)
Fisken är ett ryggradsdjur. Fisken har på utsidan fjäll och fenor.

Räkan
Räkan är ett leddjur. Den har ett ”skal”(exoskelett) och flera antenner samt tio gångben.

Frågeställning
Vilka av de dissekerade djuren är närmast ”släkt”?

Hypotes
Vår hypotes är att fisken och bläckfisken är närmast släkt då räkan skiljer sig väldigt med sitt exoskelett och då bläckfisken och fisken till storleken är mest lika. Ögonen hos både bläckfisken och fisken är lika medan räkan har utstående facettögon... Köp tillgång för att läsa mer

Dissektion av fisk, bläckfisk och räka | Labbrapport | Naturkunskap B

[0]
Inga användarrecensioner än.