Diverse laborationer Kemi | Förbränning/Strömledning/Ytspänning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 2
  • B
  • 7
  • 1725
  • PDF

Diverse laborationer Kemi | Förbränning/Strömledning/Ytspänning | Labbrapport

En labbrapport som redogör för ett flertal olika laborationer inom kemi. Eleven undersöker reaktionen hos magnesium vid förbränning, ledningsförmågan hos olika vätskor, samt ytspänning och hur man separerar salt och sand. Lösning med saltsyra med natriumhydroxid undersöks även. Eleven utgår från följande frågeställningar:

- Vad händer med magnesium vid förbränning?
- Hur skiljer man sand och salt åt?
- Kan alla vätskor leda ström?
- Vad händer med ytspänningen och kolen när man tillför diskmedel?
- Vad händer när man blandar saltsyra med natriumhydroxid?

Lärarens kommentar

Mycket bra, förklarande och med fina egna analyser och tankar.

Elevens kommentar

Fler atommodeller och kemiska förklaringar.

Innehåll

Labbrapport 1 Kemi

- Frågeställning
- Hypotes
- Material/Utförande
- Resultat
- Kommentar
- Källor

Utdrag

Utförande 1:
Tag fram en bit magnesiumband ca 1 cm, en degeltång, laboratorieskål samt ett värme ljus eller gasolbrännare. Ta degeltången och plocka upp magnesiumbandet och håll den över lågan. När magnesiumet antänder lägger du det i en labbskål. Var noga med att inte titta ner direkt i skålen då det starka skenet kan vara skadligt för ögonen. När magnesiumet har brunnit klart kan du analysera resultatet.

Utförande 2:
Tag fram vanligt koksalt, sand, filter, skål och en kastrull med vanligt vatten. Börja med att blanda saltet, sanden och vattnet i en kastrull. Låt den stå en stund tills allt salt har löst upp sig i vattnet. Tag silen/filtret och håll den över en skål. Häll blandningen ner i silen och flytta den åt sidan när allt vatten runnit ner i skålen. I filtret finns nu sanden kvar. Häll sedan tillbaka vattnet i kastrullen och koka upp vattnet. Låt vattnet koka bort helt. Kvar på botten av kastrullen finns nu saltkristallerna kvar. Man kan även koka bort vattnet helt på en gång vilket resulterar i att saltkristallerna hamnar ovanpå sanden men nackdelen med detta är att du måste plocka saltkorna från sandkorna vilket kan vara svårare.

Utförande 3:
Tag fram 5 st behållare tex små glas. Häll upp respektive vätska i varsitt glas men var noggrann så att lösningarna inte blandas då resultatet kan bli felaktigt. Det behövs även en droppelektrod som man måste torka av efter varje dopp annars riskerar du också att få ett felaktigt resultat. Även en bit av metall tex bly behövs för att jämföra hur starkt lampan lyser i dom olika lösningarna. Använd först doppelektroden på bly biten och se hur starkt lampan lyser. Doppa den sedan i en av lösningarna och jämför, lyser den lika starkt, svagare eller inte alls. Gör likadant med dom andra lösningarna och anteckna hur resultatet blir, hur starkt det lyster och om det lyser. För att lättare förstå kan du sätta ett + för svagt och tre + för starkt sken.

Utförande 4:
Det behövs en stor skål med vanligt kranvatten, kolpulver och diskmedel. Börja med att fylla skålen med vattnet och strö försiktigt över kolpulvret. Tag diskmedelsflaskan och håll den mot skålens sida. Tryck ut en droppe och låt den försiktigt rinna ner för kanten på skålen tills den rör vattenytan och se vad som händer.

Utförande 5:
Det behövs en tom bägare, en med saltsyra, en med natriumhydroxid, två pipetter och indikatorfärgen BTB. BTB är en speciell förgblandning som skiftar färg beroende på hur ph t i blandningen ser ut. Häll i lite av saltsyran i den tomma bägaren, droppa i lite BTB och blanda försiktigt. Blandningen bör nu ha ett lågt ph värde och vara gulaktig. Tag nu natriumkloriden och droppa i några droppar försiktigt och blanda runt. Droppa inte i för mycket åt gången för då missar man lätt övergången mellan dom olika färgskiftningarna. Fortsätt att försiktigt droppa i natriumklorid tills blandningen får en grönaktig ton vilket indikerar att blandningen blivit neutral. Gör samma sak tills blandningen blivit blåaktig, den har nu blivit basisk och fått ett högt ph värde.

... Köp tillgång för att läsa mer

Diverse laborationer Kemi | Förbränning/Strömledning/Ytspänning | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Diverse laborationer Kemi | Förbränning/Strömledning/Ytspänning | Labbrapport.