Djupborrning | Hängbroar | Historia och Funktion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • El- och energiprogrammet (EE) Årskurs 3
  • Samhällskunskap
  • E
  • 2
  • 950
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Djupborrning | Hängbroar | Historia och Funktion

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för djupborrning och hängbroar. Fokus ligger bland annat på deras respektive historia, utveckling och funktion. Notera att källor saknas.

Elevens kommentar

Kanske utveckla den.

Utdrag

"Djupborrningen i Kina började redan under det första århundradet f.Kr. Med sina traditionella metoder, kunde de borra hål upp till ca 1460 meter ner. Djupborrningen för dagens utvinning av olja och naturgas är en utveckling från dessa kinesiska tekniker. Fyndigheter av saltvatten har utvunnits sedan 100-talet f.Kr. Han-dynastins människor blev alltså de första att utveckla tekniken. Kineserna var också de första som utnyttjade naturgas, som var en biprodukt vid saltborrningen. Från 100-talet e.Kr. använde man gasen som en energikälla för att värma upp bäcken där saltlaken indunstades. Borrhålen gav även tillgång till artesiskt vatten.

Det främsta motivet för djupborrning i Kina var sökandet av salt. Det utvecklades mycket komplicerade metoder för att kunna utvinna saltvatten. Om borrningen gick under saltvattennivån, skulle det finnas stora mängder av naturgas, främst metan."... Köp tillgång för att läsa mer

Djupborrning | Hängbroar | Historia och Funktion

[0]
Inga användarrecensioner än.